Wednesday, 30 March 2011

Quận cấp sổ hồng nhưng phường không cho nhận

Posted on 23:42 by nxt


Thứ tư, 24/02/2010, 15:05 GMT+7
Hỏi: Năm 2001, tôi có mua một mảnh đất nông nghiệp ở phường Bình Trị Đông A (Q.Bình Tân, TP.HCM) bằng giấy tay. Tôi đã cất nhà và được UBND quận Bình Tân cấp sổ hồng từ tháng 5-2009.Tuy nhiên, sau khi làm nghĩa vụ tài chính tôi đến nhận sổ hồng thì UBND phường Bình Trị Đông không giao.

Họ yêu cầu tôi phải mượn sổ đỏ của chủ cũ để cập nhật biến động, nhưng khi tôi hỏi thì chủ cũ gây khó khăn không cho mượn. Sau đó, UBND phường yêu cầu tôi phải làm đơn để được nhận sổ hồng, nhưng tôi nộp đơn từ ngày 1-12-2009 đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Tôi muốn hỏi phải làm sao để nhận được sổ hồng của mình? (Nguyen Ngoc Le - Q.Bình Tân, TP.HCM)

- Trả lời:

Theo khoản 2  Điều 11 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), thu hồi đất, thực hiện QSDĐ, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, đối với trường hợp các bên chuyển QSDĐ, nhà ở gắn liền với đất ở mà các bên đã lập xong hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền nhưng người chuyển QSDĐ không nộp giấy chứng nhận (GCN) hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều 50 của Luật đất đai để làm thủ tục chuyển quyền, thì người nhận chuyển quyền vẫn được cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

Sau khi cơ quan có thẩm quyền thực hiện các thủ tục thông báo, niêm yết về việc cấp giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất và cấp GCN cho bạn, UBND cấp huyện quyết định hủy GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bên chuyển quyền nếu bên chuyển quyền không nộp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất;

Nếu bên chuyển quyền nộp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất thì chỉnh lý hoặc cấp mới GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên - môi trường.

Thời gian thực hiện thủ tục cấp GCN theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19-10-2009 của Chính phủ về cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Theo quy định của pháp luật thì văn phòng đăng ký QSDĐ thuộc UBND quận Bình Tân trao GCN cho bạn chứ không phải UBND phường Bình Trị Đông A. Nay nếu UBND quận Bình Tân đã giao cho UBND phường Bình Trị Đông A mà UBND phường Bình Trị Đông A không trao cho bạn, thì bạn có quyền làm đơn khiếu nại lên chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông A yêu cầu xem xét, giải quyết.

No Response to "Quận cấp sổ hồng nhưng phường không cho nhận"

Leave A Reply