Wednesday, 30 March 2011

Quy định về hợp đồng mua bán nhà chung cư

Posted on 23:59 by nxt


Thứ tư, 25/11/2009, 11:23 GMT+7
Công ty chúng tôi có dự án được phép xây nhà chung cư để bán. Thế nhưng khi làm hợp đồng bán hộ nhiều khách hàng lại yêu cầu sửa đi sửa lại nhiều lần.Vậy xin hỏi, quy định cụ thể về hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư được quy định như thế nào là chuẩn xác? (Nguyễn Văn Tuấn - Hà Đông)

- Trả lời:

Tại Thông tư số 01/2009/TT-BXD, ngày 25.2.2009 của Bộ Xây dựng quy định về hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư phải bảo đảm nội dung cơ bản sau: chung cư phải nêu đầy đủ phần diện tích thuộc sở hữu riêng của người mua, phần diện tích thuộc sở hữu chung của nhà chung cư. Trong trường hợp nhà chung cư có những công trình, diện tích thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư hoặc của chủ sở hữu khác thì phải nêu rõ.

Về Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư: Khi ký kết hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư, chủ đầu tư phải đính kèm theo Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư đó. Bản nội quy phải bảo đảm các nội dung chính theo quy định.

Về diện tích căn hộ nhà chung cư: Hợp đồng mua bán căn hộ phải ghi rõ diện tích sàn căn hộ và cách tính diện tích căn hộ đó theo quy định.

Về kinh phí bảo trì, vận hành nhà chung cư: Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư phải ghi rõ giá bán căn hộ nhà chung cư đã bao gồm cả kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư (2% tiền bán căn hộ) theo quy định. Trong trường hợp kinh phí thu được để bảo trì không đủ thì huy động từ đóng góp của các chủ sở hữu tương ứng phần diện tích sở hữu riêng của từng chủ sở hữu.

Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư phải nêu rõ dự kiến về mức phí phải đóng góp dùng cho công tác quản lý, vận hành nhà chung cư, nguyên tắc điều chỉnh mức phí đóng góp. Mức đóng góp kinh phí không vượt quá mức giá (giá trần) do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà chung cư đó ban hành. Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư thực hiện theo mẫu quy định để áp dụng đối với trường hợp mua bán căn hộ nhà chung cư lần đầu trong dự án đầu tư xây dựng mà bên bán là tổ chức kinh doanh nhà ở.

No Response to "Quy định về hợp đồng mua bán nhà chung cư"

Leave A Reply