Thursday, 31 March 2011

Sang tên căn hộ chung cư

Posted on 01:38 by nxt


Thứ năm, 02/04/2009, 09:35 GMT+7
Năm 2002, tôi có nhờ người chị họ đứng tên mua giúp căn hộ chung cư (vì tôi không có hộ khẩu tại Hà Nội) để các con có chỗ ở theo học ở Hà Nội. Các con tôi đã ở căn nhà đó từ lúc bàn giao đến nay. (Hoàng Văn Hoành)

Yêu cầu:
Tôi đã nhận bìa hồng của căn nhà từ năm 2003. Nay tôi muốn sang tên căn hộ đó cho con gái tôi. Tôi muốn ban biên tập tư vấn giúp để làm được việc đó cần phải có những thủ tục gì và phải đóng những khoản thuế và lệ phí gì?
Trả lời:
Vì bạn không nói rõ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cấp năm 2003 đứng tên chị họ bạn hay đứng tên bạn nên chúng tôi chia ra làm hai trường hợp:
Trường hợp chị họ của bạn đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì chị họ của bạn và con gái bạn phải đến phòng công chứng lập hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư theo đúng quy định của pháp luật (nếu con gái bạn có đủ điều kiện nhận tặng cho). Sau đó, cần làm tiếp thủ tục sang tên căn hộ chung cư đó cho con gái của bạn tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Con gái bạn sẽ phải nộp toàn bộ thuế chuyển nhượng nhà đất và lệ phí trước bạ sang tên căn hộ chung cư theo đúng quy định của pháp luật.
Trường hợp bạn là người đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì bạn và con gái phải làm hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư có công chứng (nếu con bạn đủ điều kiện nhận chuyển nhượng). Sau đó, cần làm thủ tục sang tên căn hộ cho con gái bạn tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định tại khoản 5 điều 3 Nghị định 19/2000/NĐ-CP, điểm c khoản 9 mục III phần I Thông tư 95/2005/BTC thì bạn không phải nộp thuế chuyển nhượng nhà đất và lệ phí trước bạ sang tên căn hộ chung cư cho con gái của bạn.

No Response to "Sang tên căn hộ chung cư"

Leave A Reply