Thursday, 31 March 2011

Sáp nhập đất cá nhân đứng tên vào đất công ty

Posted on 00:14 by nxt


Thứ bẩy, 10/10/2009, 09:03 GMT+7
Công ty chúng tôi có 1 mảnh đất ở huyện Kim Bôi, Ba Vì, Hà Nội. Xung quanh mảnh đất này là những mảnh đất nông nghiệp đã được công ty mua về bằng nguồn vốn của công ty nhưng lại đứng tên cá nhân (có hợp đồng mua bán được UBND xã chứng thực và có sổ đỏ).

Hiện công ty tôi muốn sáp nhập các mảnh đất nông nghiệp này vào mảnh đất hiện tại của công ty thì có được không? Thủ tục sáp nhập gồm những gì? Khi sáp nhập chúng tôi có phải chịu thuế không? Xin cảm ơn.

Nguyễn Thị Hải
- Trả lời:

Luật đất đai không có khái niệm về việc sáp nhập thửa đất. Có thể điều bạn quan tâm là việc hợp thửa đất.

Về nguyên tắc, để thực hiện việc hợp thửa đất, công ty phải xác lập quyền sử dụng đối với thửa đất.

Theo thư bạn nêu, thửa đất nông nghiệp do công ty của bạn đã bỏ vốn ra mua nhưng để cá nhân đứng tên, như vậy về mặt pháp lý, thửa đất chưa thuộc quyền sử dụng của công ty.

Điều 688 Bộ luật dân sự quy định quyền sử dụng đất của cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, chủ thể khác được xác lập do Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng đất của cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, chủ thể khác cũng được xác lập do được người khác chuyển quyền sử dụng đất phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự và pháp luật về đất đai.

Như vậy, để xác lập quyền sử dụng đối với thửa đất mà thực tế công ty đã mua, công ty của bạn  thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo trình tự luật định.

Khi đó, bạn cần lưu ý:

Theo quy định, tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch đã được xét duyệt (khoản 2 điều 103 nghị định số 181 ngày 29-10-2004 của Chính phủ).

Vì vậy, nếu thửa đất là đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân mà thuộc khu vực được chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích phi nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt thì công ty của bạn được phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đó.

Hồ sơ hợp thửa gồm có:

- Đơn xin hợp thửa

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Hồ sơ được nộp tại sở tài nguyên và môi trường nơi có đất.

Việc hợp thửa không làm phát sinh nghĩa vụ tài chính của chủ sử dụng đất. Tuy nhiên, công ty bạn phải nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ khi được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

No Response to "Sáp nhập đất cá nhân đứng tên vào đất công ty"

Leave A Reply