Thursday, 31 March 2011

Sổ đỏ cho vùng Hà Nội mở rộng

Posted on 02:07 by nxt


Thứ hai, 10/11/2008, 14:15 GMT+7
Mảnh đất của gia đình tôi trước đây thuộc huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc nhưng sau khi Hà Nội mở rộng diện tích ra các tỉnh thành lân cận thì mảnh đất này của gia đình tôi hiện nay đã thuộc vào địa giới Hà Nội.

Yêu cầu:
Tôi có thể thay đổi thông tin trong sổ đỏ cũ được hay không. Cụ thể là thay đổi địa chỉ thông tin từ huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc thành Mê Linh - Hà Nội được không? Nếu được thì tôi phải tới đâu, làm thủ tục như thế nào, hồ sơ bao gồm những giấy tờ gì?
Đối với các trường hợp người dân có hộ khẩu thuộc các vùng mới mở rộng địa giới Hà Nội như Mê Linh - Vĩnh Phúc hay Hà Tây thì sau này có được hay đổi thông tin hộ khẩu hay không? Họ phải tới đâu và làm thủ tục như thế nào?
Trả lời:
Theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thì các loại giấy tờ như hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà của công dân tỉnh Hà Tây cũ, huyện Mê Linh và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn sẽ được đổi, cấp mới theo địa danh Hà Nội.
Tuy nhiên trước mắt, các loại giấy tờ nói trên vẫn được sử dụng bình thường cho tới khi được đổi, cấp mới. Việc đổi, cấp mới giấy tờ sẽ do cơ quan có thẩm quyền quản lý thực hiện theo lộ trình do thành phố Hà Nội quy định. Cơ quan nào cấp loại giấy tờ nào thì có trách nhiệm cấp đổi loại giấy tờ đó. Ví dụ cơ quan công an sẽ cấp đổi chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu; UBND quận, huyện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà...

No Response to "Sổ đỏ cho vùng Hà Nội mở rộng"

Leave A Reply