Wednesday, 30 March 2011

Sổ đỏ có cần đóng dấu của Ủy ban Mặt trận tổ quốc?

Posted on 20:15 by nxt


Thứ tư, 09/06/2010, 08:17 GMT+7
Hỏi: Tôi có mảnh đất 506 m2 nằm cạnh quốc lộ 12A, đất được cấp sổ đỏ (GCN QSDĐ) ngày 14-10-1993. Trước đó tôi cũng đã có giấy cấp đất do UBND xã quảng Thọ (Quảng Trạch, Quảng Bình) ký ngày 26-2-1976. Tuy nhiên, đợt mở rộng quốc lộ 12A, đất đã bị lấy và bồi thường.
Tôi có làm hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo khoản 2 Điều 45 nghị Định 181/2004/NĐ-CP (chuyển đất vườn thành đất ở nhưng không phải nộp thuế chuyển đổi), nhưng Phòng tài nguyên - môi trường huyện quảng Trạch nói thủ tục không hợp lệ. Theo đó, giấy cấp đất do UBND xã cấp là không hợp lệ mà phải có dấu của Ủy ban Mặt tận tổ quốc lúc bấy giờ mới có giá trị, hoặc giấy cấp đất do UBND huyện cấp thì mới giải quyết.

Xin hỏi, trường hợp này có đủ điều kiện chuyển đổi đất vườn thành đất ở? Đất của tôi có ranh giới rõ ràng được thể hiện trên bản đồ địa chính, không tranh chấp, không nằm trong vùng quy hoạch.

Phòng tài nguyên - môi trường huyện Quảng Trạch trả lời như vậy có đúng quy định Luật đất đai? Xin cảm ơn.

Nguyễn phúc Thịnh
(Thôn Minh Phượng, xã Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình)

- Trả lời:

Theo Điều 134 Nghị định 181/2004/NĐ-CP, nếu có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, bạn cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Quảng Trạch gồm có: Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (có thể hiện rõ nhu cầu sử dụng đất); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có);

Để được phép chuyển mục đích sử dụng đất thành đất thổ cư, đất của bạn phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì UBND huyện Quảng Trạch sẽ căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Trong trường hợp có đủ điều kiện để được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì bạn có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, trừ trường hợp được miễn nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 3 Nghị định 198/2004/NĐ-CP.

Theo quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai thì không có quy định nào về việc “Giấy cấp đất do UBND xã cấp là không hợp lệ mà phải có dấu của UBMTTQ lúc bấy giờ mới có giá trị” như bạn đã đề cập ở trên.

Cụ thể, theo yêu cầu về hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đã đề cập ở trên, trong trường hợp không có giấy chứng nhận QSDĐ thì ngoài việc phải được UBND xã Quảng Thọ xác nhận là đất sử dụng ổn định, lâu dài, không tranh chấp, bạn cần phải nộp một trong các loại giấy tờ sau:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15-10-1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15-10-1993, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15-10-1993;

đ) Giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

Trường hợp có một trong các loại giấy tờ nêu trên nhưng trên giấy tờ này ghi tên người khác, thì bạn phải nộp kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ kỹ của các bên liên quan.

No Response to "Sổ đỏ có cần đóng dấu của Ủy ban Mặt trận tổ quốc?"

Leave A Reply