Wednesday, 30 March 2011

Sửa đổi tên sử dụng đất

Posted on 20:11 by nxt


Thứ ba, 22/06/2010, 08:51 GMT+7
Hỏi: Năm 1994 gia đình tôi được xã cho mượn một mảnh đất để kinh doanh. Đến năm 2004 chúng tôi được hợp lý hóa chuyển thành đất ở. Chúng tôi đã đóng góp đầy đủ các loại phí và đã được chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tuy nhiên giấy đó chúng tôi chưa được giữ mà đang được xã giữ (tại thời điểm đó bìa được cấp chung cho 2 nhà kề nhau).

Đến tháng 12 năm 2009 chúng tôi được xã gọi lên để làm thủ tục tách bìa thì phát hiện bìa không đúng với tên của chủ sử dụng. Hỏi về vấn đề này chúng tôi được xã trả lời bằng công văn: do sai sót trong quá trình lập hồ sơ.

Chúng tôi đã viết đơn để gửi tới Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện, ủy ban xã, chủ tịch huyện để xin sửa đổi lại tên chủ sử dụng đất cho đúng nhưng cho tới nay vẫn chưa được giải quyết.

Xin hỏi chúng tôi phải làm như thế nào. Mong Luật sư tư vấn giúp.

- Trả lời:

Trong trường hợp này, ông/bà yêu cầu Ủy ban nhân dân xã trích lục các giấy tờ liên quan đến thửa đất và tiếp tục yêu cầu Phòng tài nguyên môi trường sửa đổi lại tên trong Giấy chứng nhận cho đúng để Ông/Bà tiến hành tách thửa theo quy định pháp luật.

Trường hợp vẫn không được giải quyết thì theo quy định về khiếu nại, tố cáo, Ông/Bà có thể làm đơn khiếu nại gửi đến Trưởng phòng tài nguyên và môi trường yêu cầu sửa đổi lại Giấy chứng nhận.

No Response to "Sửa đổi tên sử dụng đất"

Leave A Reply