Thursday, 31 March 2011

Tách sổ đỏ nhà thừa kế của cha mẹ

Posted on 00:17 by nxt


Thứ ba, 22/09/2009, 09:26 GMT+7
Căn nhà mà ba anh chị em tôi đang ở tại Q.3, TP.HCM là căn nhà thừa kế của cha mẹ. Nay cả hai anh chị tôi muốn bán nhà, bán phần của họ và để lại phần đất còn lại cho tôi (vì nhà có hai mặt tiền). Nhưng phần đất còn lại của tôi chỉ có 19m2 bao tường.

Tôi muốn biết với diện tích như vậy có đủ điều kiện để tách sổ đỏ? Nếu không thì có cách nào để tôi có thể chứng nhận quyền sở hữu miếng đất trên để không xảy ra chuyện tranh chấp với chủ nhà mới sau này và có thể yên tâm xây nhà?

 HongVu
Trả lời:

Trước hết, nếu bạn muốn tách thửa thì phải xem thửa đất mình đang sử dụng có thuộc những trường hợp không được tách thửa hay không.

Tại điểm a khoản 1 Điều 3 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 25-2-2009 của UBND TP.HCM quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa nêu cụ thể những trường hợp không được tách thửa bao gồm:

- Khu vực mà pháp luật có quy định phải bảo tồn;

- Các khu vực hiện đang là biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch; đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền đất theo quy hoạch được duyệt; đất thuộc khu vực đã được cơ quan cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Trường hợp quy hoạch chi tiết này không còn phù hợp, phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo quy định pháp luật trước khi thực hiện tách thửa, việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã điều chỉnh;

- Trường hợp vị trí nhà, đất ở thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố thì không được tách thửa.

Ngoài những trường hợp trên thì đất được tách thửa nếu đảm bảo phù hợp quy hoạch và các điều kiện sau (điểm b khoản 1 Điều 3 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND), cụ thể:

- Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi trừ lộ giới, diện tích tối thiểu như sau:
:
Khu vực
Đất ở
Đất ở chưa có nhà (m2)
Đất có nhà hiện hữu (m2)
Khu vực 1: gồm các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình
50m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 4m
45m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 3m tại đường phố có lộ giới > 20m; 36m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 3m tại đường phố có lộ giới < 20m.

- Đảm bảo được hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch và kết nối, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật hiện hữu.

- Trường hợp thửa đất khi tách thửa sẽ hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác: UBND quận, huyện có trách nhiệm duyệt quy hoạch tổng mặt bằng đảm bảo đáp ứng được những điều kiện hạ tầng kỹ thuật nêu trên. Diện tích làm đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác được đưa vào sử dụng chung theo quy hoạch được duyệt.

Như vậy, cho dù thửa đất bạn đang sử dụng không thuộc các trường hợp không được tách thửa thì với diện tích đất còn lại chỉ có 19m2, thửa đất của bạn cũng không đủ điều kiện để tách thửa. Do đó, bạn có thể thỏa thuận với anh chị của bạn về việc gia tăng diện tích tách thửa đất sao cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

No Response to "Tách sổ đỏ nhà thừa kế của cha mẹ"

Leave A Reply