Wednesday, 30 March 2011

Tách sổ và chuyển mục đích thửa đất nhỏ hơn tiêu chuẩn

Posted on 23:59 by nxt


Thứ tư, 02/12/2009, 09:02 GMT+7
Năm 2007 tôi có mua một miếng đất tọa lạc tại phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM, diện tích 56m2 (4mx14m) thuộc khu vực dân cư tập trung, không thuộc diện quy hoạch dự án.Hợp đồng chuyển nhượng đã được UBND phường xác nhận, nhưng thời điểm đó tôi chưa có điều kiện để tách sổ và chuyển mục đích sử dụng.

Tôi muốn hỏi do đất mua trước thời điểm quyết định số 19/2009/QĐ-UBND có hiệu lực, nên liệu tôi có được tách sổ và chuyển mục đích sử dụng? Mong sớm được phản hồi. Xin cảm ơn. (Nguyễn Đình Thu)

- Trả lời:

Theo điểm đ khoản 2 điều 1 của quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 25-2-2009 của UBND TP.HCM thì các trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng đất đã được công chứng, chứng thực trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật. Nghĩa là quyết định 19 nêu trên sẽ không áp dụng cho trường hợp của bạn.

Do vậy, bạn nên sớm liên hệ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc UBND quận Thủ Đức để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Việc thửa đất của bạn có được chuyển mục đích thành đất ở cùng lúc với cấp giấy chứng nhận (do chuyển nhượng một phần) hay không phụ thuộc quy hoạch tại nơi thửa đất của bạn tọa lạc.

Theo quy định tại điều 30 của nghị định 181/2004/NĐ-CP, tại vị trí thửa đất muốn chuyển mục đích thành đất ở phải có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hay kế hoạch sử dụng đất chi tiết (là đất ở), hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Cụ thể thửa đất phải phù hợp với quy hoạch chi tiết sử dụng đất.

Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt (quy hoạch định hướng).

No Response to "Tách sổ và chuyển mục đích thửa đất nhỏ hơn tiêu chuẩn"

Leave A Reply