Thursday, 31 March 2011

Tách thửa đất nông nghiệp

Posted on 01:32 by nxt


Thứ năm, 07/05/2009, 16:25 GMT+7
Ba mẹ cho chúng tôi 500m2 đất nông nghiệp ở An Phú Đông, Q12, TP.HCM. Xung quanh khu đất đã có nhà dân ở. Hiện chúng tôi muốn tách thửa để làm vườn, trồng rau, cây. Tôi đã làm bản vẽ khu đất, nhưng đến UBND Q.12 xin tách thửa thì quận nói phải 1000m2 mới được tách.


Toàn bộ thửa có diện tích khoảng 3.000m2. Gia đình đông con, ba mẹ chỉ cho mỗi người con được 500m2. Vậy chúng tôi phải làm sao? Theo QĐ19, 500m2 đất có thể tách được, đúng không? Nếu được thì thủ tục thế nào? Xin cảm ơn.
- Trả lời của luật sư Huỳnh Văn Nông:
Theo nội dung của quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của UBND TP.HCM thì đối với đất nông nghiệp có thể được tách thửa nếu các thửa đất mới hình thành và thửa còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 1000m2.
Tuy nhiên, tại Điểm a khoản 2 điều của quyết định này thì trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch để sản xuất nông nghiệp cũng được phép tách thửa nhưng các thửa đất mới được hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 500m2đối với đất nông nghiệp khác.
Xin lưu ý rằng đất nông nghiệp khác là đất tại nông thôn sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, thủy sản, xây dựng cơ sở ươm tạo cây giống, con giống; xây dựng kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp (Điểm đ khoản 4 điều 6 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP).
Nếu thửa đất của gia đình bạn là loại đất nông nghiệp khác thì bạn sẽ làm đơn xin tách thửa nộp kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Phòng Tài nguyên - môi trường quận 12 để được xem xét giải quyết.

No Response to "Tách thửa đất nông nghiệp"

Leave A Reply