Wednesday, 30 March 2011

Tách thửa đất được thừa kế

Posted on 23:45 by nxt


Thứ hai, 01/02/2010, 14:16 GMT+7
Hỏi: Bốn anh em tôi (hiện đã lập gia đình) cùng được hưởng chung một mảnh đất thừa kế của ba mẹ để lại diện tích 275m2 do tôi đứng tên.Nay bốn anh em tôi muốn tách sổ đỏ riêng cho từng người. Riêng người em gái út do có trục trặc ở gia đình riêng nên còn lấn cấn.

Anh em chúng tôi muốn cô ấy là người duy nhất được hưởng mảnh đất trên để có nơi ăn chốn ở và để lại cho con sau này. Tôi muốn biết có cách nào không cần tách sổ hoặc tách sổ nhưng chỉ có cô ấy được thừa hưởng?

Rất mong nhận được tư vấn. (Luat Nguyen)

- Trả lời:

Do trong thư bạn không nói cụ thể mảnh đất ở địa phương nào nên để thực hiện việc tách thửa đối với mảnh đất trên, bạn cần liên hệ phòng tài nguyên - môi trường thuộc UBND cấp huyện nơi có đất để biết về diện tích tối thiểu sau khi tách thửa.

Về trình tự, thủ tục được quy định tại điều 19 nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. Theo đó, bạn cần nộp hồ sơ gồm:

- Đơn xin tách thửa.

- Giấy chứng nhận QSDĐ hoặc một trong các giấy tờ về QSDĐ quy định tại các khoản 1, 2 điều 50 Luật đất đai (nếu có).

Theo bạn trình bày trong thư, mảnh đất do một mình bạn đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay bạn muốn tách riêng một phần thửa đất cho em gái út và không muốn liên quan đến người chồng của người em này để tránh trường hợp vợ chồng người em út xảy ra tranh chấp về tài sản chung vợ chồng sau này thì sau khi làm thủ tục tách thửa, bạn làm thủ tục tặng cho riêng phần đất trên cho người em gái út.

Đây sẽ là tài sản riêng của người em gái út trong thời kỳ hôn nhân (điều 32 Luật hôn nhân và gia đình).

Cụ thể điều 32 của Luật hôn nhân và gia đình có quy định:

1. Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định; đồ dùng, tư trang cá nhân.

2. Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung.

No Response to "Tách thửa đất được thừa kế"

Leave A Reply