Wednesday, 30 March 2011

Thắc mắc về hợp đồng ủy quyền khi mua chung cư?

Posted on 20:58 by nxt


Thứ tư, 12/05/2010, 17:03 GMT+7
Hỏi: Hiện nay, chồng tôi có dự định mua một căn hộ chung cư thuộc HUD làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, có vấn đề liên quan đến giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.

Ông A là người ký hợp đồng mua bán một căn hộ với HUD. Căn hộ này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Ông A đã bán cho bà B căn hộ trên bằng hợp đồng ủy quyền công chứng của ông A cho bà B. Bà B lại bán cho chị C căn hộ trên cũng bằng hợp đồng ủy quyền công chứng của bà B cho chị C. Tôi mua lại của chị C cũng thông qua hợp đồng ủy quyền công chứng của chị C cho tôi.

Xin hỏi:

1. Các giao dịch trên bằng hợp đồng ủy quyền công chứng như trên có tính pháp lý không? Việc ủy quyền lại từ ông A đến bà B, bà B ủy quyền lại cho chi C và chị C ủy quyền lại cho tôi có được pháp luật công nhận không?

2. Nếu làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thì tôi có cần thông qua ông A để làm các thủ tục cần thiết không?

3. Tôi có thể đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sở hữu hay không? Nếu có thì thủ tục sẽ như thế nào?

Nguyễn Anh Hưng
18 ngõ 172/77 Âu Cơ, Hà Nội
anhhunghp@gmail.com

- Trả lời: 

Về vấn đền của bạn chúng tôi xin đưa ra những ý kiến như sau:

Hiện nay vấn đề dùng hợp đồng ủy quyền trong mua bán nhà đặc biệt là hợp đồng ủy quyền mua bán chung cư sẽ được hình thành trong tương lai, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu ngày càng phổ biến:

Sở dĩ có loại hợp đồng này mà không phải là hợp đồng mua bán chung cư, bởi vì tài sản có được hình thành, chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu lên chưa thể tiến hành thủ tục sang tên cho người khác được. Hợp đồng ủy quyền là biện pháp có tính chất tình thế để giải quyết yêu cầu của bên mua và bên bán tại thời điểm này.

Về mặt pháp lý hợp đồng ủy quyền có hiệu lực trong phạm vi ủy quyền mà bên bán đã ủy quyền cho bên mua, cho nên việc ủy quyền từ ông A cho bà B, bà B ủy quyền lại cho chị C và chị C ủy quyền cho anh đều được pháp luật công nhận trong phạm vi ủy quyền.

Tuy nhiên, Hợp đồng ủy quyền không thể thay thế Hợp đồng mua bán được và bạn cũng chưa được quyền sở hữu căn hộ nói trên.

Về vấn đề khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư, không phải qua ông A nữa vì ông A đã ủy quyền cho những người khác rồi, bạn chỉ phải làm việc chị C.

Bạn sẽ được đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sở hữu.

No Response to "Thắc mắc về hợp đồng ủy quyền khi mua chung cư?"

Leave A Reply