Wednesday, 30 March 2011

Thời hạn giao đất

Posted on 20:43 by nxt


Thứ ba, 18/05/2010, 08:15 GMT+7
Hỏi: Tôi có miếng đất ao do thôn cấp. Nay UBND xã chỉ cấp giấy chứng nhận có thời hạn 20 năm thì có đúng không?

Muốn chuyển sang đất ở thì có được không?

dang.sang67@gmal.com.vn

- Trả lời:

Theo Điều 67 Luật Đất đai, thời hạn giao đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong hạn mức quy định là 20 năm. Nếu việc sử dụng đất của bạn thuộc trường hợp này thì UBND huyện (không phải là UBND xã như bạn đã nêu trong thư) được quyền ấn định thời hạn sử dụng đất cụ thể.

Riêng về việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất ở tại nông thôn), bạn cần nộp hồ sơ tại phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất. Cơ quan này sẽ xem xét tính phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước khi trình UBND huyện cấp quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 

No Response to "Thời hạn giao đất"

Leave A Reply