Wednesday, 30 March 2011

Thời hạn hợp đồng đặt cọc

Posted on 02:03 by nxt


Thứ tư, 13/10/2010, 08:25 GMT+7
Hỏi: Tôi đang bán một mảnh đất và đã có người mua. Bên mua đặt cọc 60 triệu đồng nhưng sau đó tôi mới nhớ trong hợp đồng không ghi rõ thời gian. Hiện đã hơn 1 tháng nhưng bên mua vẫn chưa giao tiền và tôi muốn bán mảnh đất này.
Xin hỏi, thời gian tối đa cho hợp đồng đặt cọc là bao lâu? Bây giờ tôi bán mảnh đất thì có xảy ra tranh chấp gì không?

- Trả lời:

Pháp luật về dân sự hiện hành không quy định thời gian tối đa của hợp đồng đặt cọc là bao lâu. Nhằm tránh rủi ro phải bồi thường cọc, ông nên có văn bản chính thức gửi cho bên đặt cọc và xác định trong thời hạn bao lâu các bên phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất.

Tại khoản 1 điều 358 Bộ luật dân sự quy định: “Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự”.

Do vậy, trường hợp ông và bên đặt cọc không bổ sung được thời hạn của việc đặt cọc thì giao dịch này, theo tôi, chưa được xem là hợp đồng đặt cọc vì chưa có đầy đủ các yêu cầu mà pháp luật đòi hỏi phải có đối với hợp đồng đặt cọc (thời hạn).

Khi ông thực hiện việc chuyển nhượng đất cho người khác thì phải trả lại số tiền đã nhận mà không phải bồi thường cọc.

Thân ái chào ông.

No Response to "Thời hạn hợp đồng đặt cọc"

Leave A Reply