Wednesday, 30 March 2011

Thời hạn sử dụng đất

Posted on 21:39 by nxt


Thứ hai, 05/04/2010, 13:44 GMT+7
Hỏi: Tôi mua một mảnh đất vườn được Nhà nước giao từ năm 1994, ghi thời hạn giao đất là 20 năm. Vậy khi chuyển sang tên tôi thì thời hạn sử dụng đất (SDĐ) có được tính lại từ đầu không?

Nguyễn Minh Đức (Phước Long, Bình Phước)

- Trả lời:

Mảnh đất trên thuộc diện hộ gia đình, cá nhân SDĐ do Nhà nước giao có thời hạn, theo Điều 69 Luật đất đai 2003, thời hạn SDĐ khi nhận chuyển quyền SDĐ đối với loại đất có quy định thời hạn là thời gian SDĐ còn lại của thời hạn SDĐ trước khi chuyển quyền SDĐ. Như vậy tính đến thời điểm này thì mảnh đất trên chỉ còn thời hạn sử dụng chưa đầy 4 năm.

Không rõ đất do anh trực tiếp sản xuất hay cho người khác sử dụng, nên sẽ có  2 trường hợp:

Thứ nhất, nếu là đất anh trực tiếp sản xuất thì theo quy định tại Điều 34 Nghị Định 181/2004/NĐ/CP, anh vẫn tiếp tục được SDĐ trong thời hạn 20 năm tiếp theo mà không phải làm thủ tục xin gia hạn thời hạn SDĐ. Nhà nước chỉ thu hồi trong những trường hợp buộc phải thu hồi quy định tại Khoản 1, 4, 7, 8, 11 Điều 38 Luật đất đai.

Thứ hai, nếu anh không trực tiếp sử dụng thì khi có nhu cầu tiếp tục sử dụng, anh phải làm thủ tục xin gia hạn. Trước thời điểm kết thúc thời hạn SDĐ 6 tháng, anh phải làm đơn gửi cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

No Response to "Thời hạn sử dụng đất"

Leave A Reply