Wednesday, 30 March 2011

Thư điện tử trả lời của Cục Quản lý nhà đất có giá trị pháp lý?

Posted on 20:44 by nxt


Thứ sáu, 14/05/2010, 09:11 GMT+7
Hỏi: Tôi có một file văn bản của Cục Quản lý nhà đất do cục này trả lời qua trang thông tin điện tử Bộ Xây dựng. Đó chỉ là file văn bản không có chữ ký và đóng dấu.
Xin hỏi file văn bản này có giá trị không? Thư điện tử (email) có được coi là chứng cứ không?

(hanminhuang@yahoo.com và ducmyfriends@yahoo.com)

- Trả lời:

Theo các điều 11, 13 Luật Giao dịch điện tử, thông tin trong thông điệp dữ liệu (TĐDL) không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì thông tin đó được thể hiện dưới dạng TĐDL.

TĐDL có giá trị như bản gốc khi đáp ứng được các điều kiện sau:

1) Nội dung của TĐDL được bảo đảm toàn vẹn kể từ khi được khởi tạo lần đầu tiên dưới dạng một TĐDL hoàn chỉnh. Nội dung của TĐDL được xem là toàn vẹn khi nội dung đó chưa bị thay đổi, trừ những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình gửi, lưu trữ hoặc hiển thị TĐDL;

2) Nội dung của TĐDL có thể truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

Ngoài ra, Điều 14 luật này cũng quy định: Giá trị chứng cứ của TĐDL được xác định căn cứ vào độ tin cậy của cách thức khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền gửi TĐDL; cách thức bảo đảm và duy trì tính toàn vẹn của TĐDL; cách thức xác định người khởi tạo và các yếu tố phù hợp khác.

Như vậy, thư điện tử trả lời của Cục Quản lý nhà đất có giá trị pháp lý.

No Response to "Thư điện tử trả lời của Cục Quản lý nhà đất có giá trị pháp lý?"

Leave A Reply