Wednesday, 30 March 2011

Thủ tục bổ sung phần đất thiếu trong GCN QSD đất

Posted on 01:44 by nxt


Thứ tư, 24/11/2010, 08:59 GMT+7
Hỏi: Năm 1992 tôi có mua một nền nhà có diện tích 99m2 .Năm 1993 tôi xây dựng một trệt một lầu với một nền 80m2 và một sàn 80m2.Tháng 8/93 UBND quận có cấp cho chúng tôi Giấy chứng nhận Quyền Sở Hữu Nhà ở trong đó có phần ghi:

- Diện tích xây dựng : 80m2

- Diện tích sử dụng : 160m2

Căn cứ vào số liệu đã ghi vào giấy chứng nhận trên, tôi cũng đã nộp lệ phí trước bạ và thuế CNQSDĐ theo diện tích nói trên.

Nay vì có nhu cầu, sau khi rà sóat và xem lại mới thấy họ ghi thiếu 19m2 đất. Vì quyền lợi xác thực, xin tư vấn cho tôi biết những trình tự, thủ tục, thời gian, cơ quan liên quan mà chúng tôi phải liên hệ để bổ sung phần đất đã ghi thiếu. Phí và lệ phí chúng tôi phải nộp?

Xin chân thành cảm ơn!
[bqkimdinh@yahoo.com.vn]

-Trả lời:

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 84/2007/NĐ-CP quy định bổ sung về việc cấp GCN, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai thì:

Trong trường hợp có sự chênh lệch giữa số liệu diện tích đo đạc thực tế với số liệu diện tích đã ghi trên GCN, nếu như số liệu đo đạc thực tế theo đúng quy phạm kỹ thuật về đo đạc địa chính mà diện tích thửa đất lớn hơn diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà ranh giới thửa đất hiện nay không thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề mà diện tích đo đạc thực tế khi cấp GCN nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì GCN được cấp theo diện tích đo đạc thực tế; người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích nhiều hơn so với diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Theo đó, khi bạn có chứng cứ chứng minh nội dung GCN được cấp là chưa chính xác, thì bạn hoàn toàn có quyền khiếu nại cơ quan đó để yêu cầu điều chỉnh lại GCN đã cấp. Ngược lại nếu phần diện tích mà Nhà nước ghi trong GCN đã cấp cho bạn là đúng với diện tích đo đạc thực tế thì bạn không có quyền khiếu nại.

Theo chúng tôi, bạn cần rà soát lại nội dung của hợp đồng chuyển nhượng trước đây với bên bán và tìm ra những chứng cứ cần thiết để có đủ cơ sở khiếu nại, hoặc có căn cứ để yêu cầu bên bán bồi hoàn lại cho bạn phần tiền chênh lệch do lỗi giao thiếu đất, hoặc khởi kiện bên bán ra Tòa nếu họ từ chối bồi hoàn cho bạn và trong hợp đồng có điều khoản quy định về việc thanh toán theo diện tích thực tế được cấp GCN.

No Response to "Thủ tục bổ sung phần đất thiếu trong GCN QSD đất"

Leave A Reply