Thursday, 31 March 2011

Thủ tục cấp giấy đỏ

Posted on 01:34 by nxt


Thứ ba, 28/04/2009, 08:28 GMT+7
Tôi có mua mảnh đất 45m2, có biên bản xác nhận hiện trạng lô đất được tách ra từ lô đất 90m2 (một mảnh đứng tên tôi và một mảnh đứng tên chủ đất, có bản đo vẽ hiện trạng đất do phòng địa chính thực hiện, có xác nhận của chính quyền địa phương + biên bản giao nhận tiền và hợp đồng viết tay giữa hai bên.

Xin hỏi tôi muốn làm sổ đỏ thì cần những giấy tờ gì? Chi phí làm sổ đỏ tính theo khung nhà đất khu vực hay theo hợp đồng mua bán? Cụ thể bao nhiêu phần trăm? Trân trọng cảm ơn.
- Trả lời của luật sư Huỳnh Văn Nông:
Tại Khoản 6 điều 50 Luật đất đai năm 2003 đã quy định: hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật đất đai nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ.
Theo quy định này, thửa đất của bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nếu việc sử dụng đất của bạn là trước ngày 1-7-2004 và phù hợp với quy hoạch.
Hồ sơ xin gồm:đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật đất đai (nếu có). Hồ sơ sẽ nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc UBND cấp quận (nếu đất tọa lạc tại phường) hoặc nộp tại UBND xã, thị trấn.
Thời hạn giải quyết:không quá năm mươi lăm (55) ngày làm việc (không kể thời gian công bố công khai danh sách các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Nghĩa vụ tài chính:Nếu được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì bạn phải nộp tiền sử dụng đất bằng: 100% giá trị chênh lệch giữa giá đất ở trừ đi giá đất theo mục đích sử dụng hiện hữu (đất nông nghiệp) đang sử dụng. Giá đất ở và giá đất nông nghiệp làm căn cứ để tính nghĩa vụ tài chính là theo khung giá đất được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành hằng năm (điểm C, khoản 2, điều 6 nghị định 198/2004/NĐ-CP).
Ngoài khoản tiền sử dụng đất phải nộp, bạn còn phải nộp lệ phí trước bạ với tỉ lệ thu lệ phí trước bạ là 0,5% của tổng giá đất.

No Response to "Thủ tục cấp giấy đỏ"

Leave A Reply