Wednesday, 30 March 2011

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Posted on 21:21 by nxt


Thứ tư, 21/04/2010, 13:50 GMT+7
Hỏi: Tôi mua một mảnh đất khoảng 50m2 trong thửa đất 372m2 gồm đất đã làm nhà ở và đất ao, phần đất tôi mua thuộc phần đất ao.Thửa đất này đã được cấp "Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất", không nằm trong quy hoạch, xung quanh là nhà ở đã xây.

Bây giờ tôi muốn làm Sổ đỏ cho mảnh đất của tôi trở thành đất ở thì phải làm những thủ tục gì? nộp thuế bao nhiêu?

Nếu thuộc diện phải nộp 50% chênh lệch giữa giá đất ở và đất nông nghiệp thì tôi có thể chậm nộp khoản thuế này không? Nếu được thì sau 5 năm, khoảng thuế phải nộp tính theo giá tại thời điểm nộp hay tại thời điểm làm Sổ đỏ? có phải chịu thêm khoản thuế phạt nào không?

Xin chân thành cảm ơn!

 - Trả lời:

Với diện tích phần đất ao là 50m2, theo Quyết định 58/2009/QĐ-UBND ngày 30-3-2009 của UBND TP Hà Nội về hạn mức giao đất ở mới, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội thì phần đất ao trên đủ điều kiện về diện tích tối thiểu để được tách thửa.

Tuy nhiên, bạn cần liên hệ trực tiếp với Phòng Tài nguyên – Môi trường của UBND Huyện Thanh Trì để kiểm tra kích thước, diện tích đất và các thủ tục liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất ở.

Tiền sử dụng đất mà bạn phải nộp khi xin chuyển mục đích sử dụng đất là tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp. Nếu bạn chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất mà có nguyện vọng ghi nợ thì sau khi được ghi nợ, đến lúc thanh toán nợ, bạn phải trả tiền theo giá đất tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận.

No Response to "Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất"

Leave A Reply