Wednesday, 30 March 2011

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Posted on 01:56 by nxt


Thứ sáu, 22/10/2010, 11:57 GMT+7
Hỏi: Nhà tôi có mảnh đất ruộng rộng khoảng 450m2 nay có công ty tới mua để mở xưởng sản xuất với thời hạn sử dụng là 50 năm.
Vậy tôi muốn hỏi sau 50 năm thì mảnh đất đó ai sẽ được quyền sử dụng? Gia đình tôi hay nhà nước? Nếu là gia đình tôi thì phương thức như thế nào để sau 50 năm nhà tôi lại được quyền sử dụng? Xin chân thành cảm ơn!
(dungbn1234@gmail.com)

- Trả lời:

1. Căn cứ Điều 705 Bộ luật Dân sự quy định về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên tuân theo các điều kiện, nội dung, hình thức chuyển quyền sử dụng đất được Bộ luật này và pháp luật về đất đai quy định, theo đó người sử dụng đất (gọi là bên chuyển quyền sử dụng đất) chuyển giao đất và quyền sử dụng đất cho người được chuyển nhượng (gọi là bên nhận quyền sử dụng đất), còn người được chuyển nhượng trả tiền cho người chuyển nhượng”.

Theo Điều 713 Bộ luật Dân sự thì người nhận chuyển nhượng đất có các quyền “Yêu cầu bên chuyển quyền sử dụng đất giao cho mình toàn bộ giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất; Yêu cầu bên chuyển quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, đúng loại đất, đúng vị trí, đúng tình trạng như đã thoả thuận trong hợp đồng; Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được chuyển nhượng; Được sử dụng đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn”.

Như vậy, sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì Công ty nói trên sẽ được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và có toàn quyền sử dụng theo nhu cầu và mục đích của họ. Và gia đình bạn đã chấm dứt quyền sử dụng đất kể từ thời điểm chuyển giao.

Về thời hạn sử dụng đất, căn cứ Điều 67, Luật Đất đai năm 2003 thì sau khi hết thời hạn sử dụng đất người sử dụng đất phải giao đất cho Nhà nước hoặc có thể yêu cầu Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng. Theo đó, không có cơ sở pháp lý để gia đình bạn có thể lấy lại quyền sử dụng mảnh đất trên ngay cả khi mảnh đất trên hết thời hạn sử dụng.

2. Căn cứ Điều 714 Bộ luật Dân sự quy định về hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất thì “Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên tuân theo các điều kiện, nội dung, hình thức chuyển quyền sử dụng đất được Bộ luật này và pháp luật về đất đai quy định, theo đó bên cho thuê chuyển giao đất cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải sử dụng đất đúng mục đích, trả tiền thuê và trả lại đất khi hết thời hạn thuê”.

Như vậy, nếu gia đình bạn muốn giữ lại quyền sử dụng đất (sau thời hạn cho thuê) thì gia đình bạn nên tiến hành ký kết hợp đồng cho thuê đất với Công ty nói trên.

No Response to "Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất"

Leave A Reply