Wednesday, 30 March 2011

Thủ tục cưỡng chế thu hồi đất

Posted on 02:36 by nxt


Thứ hai, 23/08/2010, 10:50 GMT+7
Hỏi: Công ty chúng tôi đang được giao thực hiện một dự án xây dựng nhà chung cư, tuy nhiên đã hai năm mà vẫn chưa làm được vì vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Đề nghị cho biết thủ tục cưỡng chế thu hồi đất đối với các dự án được thực hiện thế nào?
Nguyễn Văn Hải (Hoàng Mai)
- Trả lời:

Để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất phải thực hiện các bước sau:

1.Thủ tục thu hồi đất, giao - cho thuê đất:

a. Dự án với mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế thuộc diện thu hồi đất phải có thông báo thu hồi đất và dự án được duyệt; lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Điều 30 NĐ 69); quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ tái định cư. Trong 20 ngày thanh toán tiền bồi thường xong, người sử dụng đất phải bàn giao đất cho chủ dự án.

b. Đối với dự án mà chủ đầu tư thỏa thuận với người sử dụng đất, nếu chủ đầu tư và người sử dụng đất đã thỏa thuận bằng văn bản thống nhất phương án bồi thường về đất và tài sản trên đất thì cấp có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất, giao - cho thuê đất.

2. Quá 30 ngày kể từ thời điểm bàn giao đất mà người sử dụng không bàn giao đất, chủ đầu tư, Mặt trận Tổ quốc cấp xã, phường và chính quyền địa phương vận động, thuyết phục nhưng người sử dụng đất không chấp hành.

3. UBND cấp quận,huyện ban hành quyết định cưỡng chế; tống đạt quyết định chế. Nếu người dân không nhận quyết định thì niêm yết công khai tại UBND cấp xã, phường.

4. Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày dân nhận quyết định hoặc từ ngày niêm yết mà người sử dụng đất không bàn giao đất thì UBND cấp quận, huyện chỉ đạo,tổ chức cưỡng chế theo quy định.

No Response to "Thủ tục cưỡng chế thu hồi đất"

Leave A Reply