Wednesday, 30 March 2011

Thủ tục hợp thửa đất chưa có giấy chứng nhận

Posted on 23:59 by nxt


Thứ hai, 30/11/2009, 15:00 GMT+7
Mẹ tôi được tổ tiên để lại thửa đất vườn và làm nhà ở từ năm 1975, diện tích 2.000m2. Năm 1995 mẹ tôi cho tôi ra ở riêng và làm cho tôi nhà cấp 4 diện tích 150m và một khoảng đất trồng cây vườn 650m2 trong cùng thửa đất đó.

Năm 2003 đoàn khảo sát địa chính có đến đo đất và đã lập hồ sơ tách hai phần đất của mẹ tôi và chỗ tôi đang ở thành 2 thửa có 2 số hiệu khác nhau. Một đứng tên là mẹ tôi, một đứng tên tôi. Năm 2006 mẹ tôi làm sổ đỏ và đã nhận được sổ theo trường hợp quy định tại khoản 4, điều 50 Luật đất đai với phần diện tích và nhà 1.200m2 (không phải nộp tiền sử dụng đất).

Bà có ý định để tôi đứng tên làm sổ đỏ nên chừa phần còn lại, nhưng đến nay tôi vẫn chưa làm. Hiện mẹ tôi thay đổi ý định, lấy lại đất và nhà, tôi cũng tự nguyện trả lại đất để bà làm thủ tục nhập lại hai thửa thành một và đứng tên chủ quyền như trước thì có hợp lệ? Nếu được thì thủ tục tuần tự như thế nào?

Liệu mẹ tôi có phải nộp tiền sử dụng đất ở cho ngôi nhà đã xây năm 1995 trên thửa đất đó không (diện tích sử dụng hai nhà gộp lại vẫn chưa vượt quá hạn mức được giao ở địa phương, hai nhà cách nhau khoảng 30m)? Mong được tư vấn. Xin cảm ơn. (Khoa Nguyen)
- Trả lời:
Để có thể tiến hành nhập 2 thửa đất trên thành 1 thửa duy nhất thì bắt buộc cả hai thửa phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) hợp pháp.
Trong trường hợp mẹ bạn trực tiếp đứng ra xin cấp GCN QSDĐ đối với phần đất bạn đang sử dụng từ năm 1995 đến nay thì bắt buộc mẹ bạn phải có văn bản thỏa thuận của bạn về việc bạn đồng ý để mẹ bạn đứng ra tiến hành thủ tục và đứng tên trên Giấy chứng nhận.
Nếu thửa đất ở có vườn mà mẹ bạn dự tính xin cấp giấy chứng nhận không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật đất đai thì diện tích đất ở có vườn đó sẽ được xác định theo hạn mức giao đất ở quy định Quyết định của UBND cấp tỉnh nơi có đất ban hành (khoản 5 Điều 87 Luật Đất đai).
Trường hợp mẹ bạn được UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất xác nhận là đất không có tranh chấp, được sử dụng ổn định từ trước ngày 15-10-1993, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì mẹ bạn sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất ở đang sử dụng nhưng diện tích không phải nộp tiền sử dụng đất không vượt quá hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân theo Quyết định của UBND cấp tỉnh.
Đối với phần diện tích đất ở ngoài hạn mức giao đất thì mẹ bạn sẽ phải nộp 100% tiền sử dụng đất do mẹ bạn đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận QSDĐ một lần vào năm 2006 (trường hợp là lần đầu thì chỉ phải nộp 50% tiền sử dụng đất) (khoản 1 Điều 14 Nghị định 84/2007/NĐ-CP, điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 về thu tiền sử dụng đất). Đối với phần diện được xác định là đất nông nghiệp thì mẹ bạn không phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định 84/2007/NĐ-CP.
Khi đã có GCN QSDĐ hợp pháp của cả hai thửa đất thì mẹ bạn mới có thể tiến hành thủ tục xin hợp 02 thửa đất thành 1 thửa duy nhất. Theo quy định tại Điều 145 Nghị định 181/2004/NĐ-CP, mẹ bạn cần chuẩn bị hồ sơ (nộp cho Phòng Tài nguyên -môi trường UBND cấp huyện nơi có đất) gồm có: đơn xin hợp thửa, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Bạn có thể liên hệ UBND cấp huyện nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể hơn.

No Response to "Thủ tục hợp thửa đất chưa có giấy chứng nhận"

Leave A Reply