Thursday, 31 March 2011

Thủ tục làm sổ đỏ đất 35m2 ở Hà Nội

Posted on 02:06 by nxt


Thứ năm, 11/12/2008, 11:13 GMT+7
Năm 2005, tôi có mua một mảnh đất 35 m2 ở Từ Liêm, Hà Nội. Vì thời điểm đó người ngoại tỉnh còn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hà Nội nên tôi vẫn chưa làm đầy đủ các thủ tục cần thiết. (Đàm Huy Đông)

Yêu cầu:
Hiện nay, tôi lại nghe được thông tin các mảnh đất có diện tích dưới 50 m2 thì chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy đó có phải là thông tin chính xác không?
Ngoài ra, tôi phải làm những thủ tục gì để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi làm thủ tục mua bán mảnh đất trên, tôi chỉ có duy nhất giấy xin phép bán nhà ở được UBND xã chứng nhận. Như vậy có giá trị pháp lý không?
Trả lời:
Đối với các vấn đề bạn đang thắc mắc, chúng tôi xin trả lời như sau:
Thứ nhất, về thông tin các mảnh đất có diện tích dưới 50m2 thì chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chưa chính xác. Vấn đề của bạn có các trường hợp sau:
- Nếu mảnh đất bạn đã mua (35 m2) là nguyên thửa (có số thửa đất riêng trên bản đồ địa chính) thì bạn vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi bạn nhận chuyển nhượng thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định pháp luật tại thời điểm chuyển nhượng.
- Nếu mảnh đất bạn đã mua là trường hợp phải tách thửa thì theo quyết định số 26/2008/QĐ-UB ngày 28/5/2008 của UBND TP Hà Nội (văn bản mới nhất), bạn sẽ được tách thửa và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu thửa đất bạn nhận chuyển nhượng (35 m2) có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (chiều dài của thửa đất tính từ cột mốc được phép xây dựng) từ 3m trở lên. Đồng thời, thửa đất còn lại (phần diện tích đất còn lại của người chuyển nhượng cho bạn) sau khi tách thửa đảm bảo đủ các điều kiện sau đây:
+ Có diện tích không nhỏ hơn 30 m2;
+ Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (chiều dài của thửa đất tính từ cột mốc được phép xây dựng) từ 3m trở lên.
Thứ hai, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp nhận chuyển nhượng gồm có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (có công chứng); giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hộ khẩu, chứng minh nhân dân của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.
Khi có đầy đủ giấy tờ trên, bạn liên hệ văn phòng đăng ký nhà đất (UBND huyện Từ Liêm) để nộp hồ sơ và sẽ được hướng dẫn thủ tục chi tiết.
Thứ ba, giá trị pháp lý của giấy xin phép bán nhà ở được UBND xã chứng nhận. Về bản chất, giấy xin phép bán nhà ở được UBND xã chứng nhận, được hiểu là một văn bản của người đang sử dụng đất xin phép UBND xã xác nhận cho việc quyền sử dụng đất và nhà ở của họ được phép giao dịch (chuyển nhượng) cho người khác.
Theo quy định pháp luật hiện hành, mọi giao dịch liên quan tới quyền sử dụng đất của các bên phải được lập thành văn bản (hợp đồng) và phải được công chứng mới có giá trị pháp lý.
Vì vậy, giấy xin phép bán nhà ở nêu trên không có giá trị pháp lý trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng.

No Response to "Thủ tục làm sổ đỏ đất 35m2 ở Hà Nội"

Leave A Reply