Wednesday, 30 March 2011

Thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất

Posted on 20:04 by nxt


Thứ hai, 05/07/2010, 15:59 GMT+7
Hỏi: Tôi là con liệt sỹ, vậy xin hỏi khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tôi có được miễn giảm tiền sử dụng đất hay không?
Thủ tục để được miễn, giảm tiền sử dụng đất? 

KQT (Hà Nội)

- Trả lời:

Theo Điều 7 - Nghị định số 84/2007/NĐ-CP về bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... có quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng khi cấp Giấy chứng nhận và việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với Cách mạng.

Khoản 1 Điều 14 - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đã quy định: “Thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp "Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ" bao gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ;  Vợ hoặc chồng;  Con; Người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ.

Khoản 2 Điều 1 - Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27-2-1996 về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 - Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3-2-2000 về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở đã quy định: Thân nhân của liệt sĩ quy định tại khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21-40%; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước", người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất”.

Đối chiếu quy định trên, nếu ông đủ hồ sơ chứng minh là con liệt sỹ theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì thuộc đối tượng xem xét, hỗ trợ giảm tiền sử dụng đất khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sỹ đã được Bộ Tài chính hướng dẫn của tại Công văn số 10466/BTC-TCT ngày 8-9-2008 của Tổng cục thuế.

No Response to "Thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất"

Leave A Reply