Wednesday, 30 March 2011

Thủ tục mua nhà dành cho người thu nhập thấp

Posted on 02:13 by nxt


Thứ năm, 09/09/2010, 10:13 GMT+7
Hỏi: Tôi hiện là nhân viên làm việc tại một cơ quan nhà nước trực thuộc Bộ NN&PTNT trụ sở tại Q.1, Tp.HCM, hợp đồng làm việc không thời hạn. Muốn mua nhà thu nhập thấp tôi phải chuẩn bị gì?
Muốn vay tiền với giá ưu đãi dành cho CBCNV hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì có thể liên hệ ở đâu? Lương trung bình của tôi 5 triệu đồng/tháng. Khi nào thì có nhà ở thu nhập thấp và hồ sơ thủ tục như thế nào?
(nguyen van ha, 30 tuổi, haphongvu_nafi4@... )

- Trả lời:

Theo Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24-4-2009 của Thủ Tướng Chính phủ và Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 16-11-2009 của Bộ Xây dựng (tại Điều 3, Điều 4 của Thông tư số 36/2009/TT-BXD), đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp (Điều 3) như sau:

1. Hộ gia đình có ít nhất 01 người hoặc cá nhân (hộ độc thân) thuộc đối tượng sau đây:

a) Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp; viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân (kể cả trường hợp đã được nghỉ theo chế độ quy định).

b) Người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (kể cả trường hợp đã được nghỉ theo chế độ quy định); người lao động tự do, kinh doanh cá thể có thu nhập đảm bảo để thanh toán tiền mua, thuê, thuê mua nhà ở theo quy định.

2. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị Nhà nước thu hồi nhà ở, đất ở để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện cải tạo chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp đã được bồi thường bằng tiền theo quy định của pháp luật mà không được bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Theo Thông tư số 36/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng tại khoản 4, Điều 4 cũng quy định điều kiện “có mức thu nhập hàng tháng (tính bình quân theo đầu người) dưới mức bình quân của địa phương theo quy định của UBND cấp tỉnh”. Tuy nhiên trên tình hình thực tế hiện nay, việc xác định mức thu nhập thấp trên địa bàn Tp.HCM như xác định mức thu nhập hàng tháng đối với các đối tượng lao động tự do, người kinh doanh cá thể là rất khó và không khả thi để triển khai thực hiện.

Để đơn giản thủ tục, Tp.HCM đã kiến nghị Bộ Xây dựng trong giai đoạn hiện nay, chưa xem xét , xác định mức thu nhập của hộ gia đình mà chỉ xem xét qua tiêu chí đánh giá diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 5m2/người.

No Response to "Thủ tục mua nhà dành cho người thu nhập thấp"

Leave A Reply