Wednesday, 30 March 2011

Thủ tục nhận tặng cho nhà đất

Posted on 20:02 by nxt


Thứ tư, 14/07/2010, 09:03 GMT+7
Hỏi: Ba tôi có miếng đất 300m2, trong đó có căn nhà (4 x12), từ trước đến nay cho thuê hết 300m2 làm điện lạnh. Nay người ta đã trả, tháo hết chỉ còn lại căn nhà cũ của tôi, đã xuống cấp.
Một phần do phóng đường nên không được kinh doanh nữa đợi nhà nước thu hồi đất. Nay Ba tôi cho tôi phần đất còn lại tôi muốn xin sửa chữa nhà. Thứ 1 là nâng nền, vì nhà thấp hơn mặt đường, thứ 2 là tôi muốn lên gác suốt để ngủ, ở bên dưới kinh doanh.

Vậy tôi phải làm thủ tục như thế nào cho đúng. Nhà đó hiện ba mẹ đứng tên còn tôi chỉ đứng chủ hộ khẩu mà thôi.

Le Thanh Truc

- Trả lời:

Theo thư của bạn, tôi hiểu rằng thửa đất của gia đình bạn đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã có quyết định thu hồi một phần đất của cơ quan có thẩm quyền. Hiện cha mẹ bạn muốn tặng cho bạn phần diện tích đất còn lại để bạn xây sửa nhà.

Theo quy định của pháp luật, trường hợp đã có quyết định thu hồi đất, thì người sử dụng đất không được thực hiện các giao dịch đối với phần đất nằm trong diện tích bị thu hồi. Do vậy, trong trường hợp của bạn, cha mẹ bạn có thể lập hợp đồng tặng cho bạn phần diện tích đất không bị thu hồi và có công chứng chứng nhận.

Sau đó, bạn nộp hợp đồng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để được cấp Giấy chứng nhận mang tên bạn. Việc nhận quà tặng là bất động sản giữa cha mẹ - con được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận, bạn có thể làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng (trừ trường hợp không phải xin phép xây dựng quy định tại khoản 1 điều 62 Luật xây dựng), hồ sơ nộp tại UBND cấp xã, bao gồm: đơn xin cấp giấy phép xây dựng; bản vẽ thiết kế xây dựng công trình; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp phần diện tích đất nơi bạn dự định xây sửa nhà không hoàn toàn là đất ở thì bạn phải làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất trước khi xin giấy phép xây dựng. Căn cứ để chuyển mục đích là phải phù hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt, hoặc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt.

Sau khi được cấp giấy phép xây dựng, bạn có thể xây sửa nhà theo nội dung của giấy phép.

Bạn có thể tiến hành việc kinh doanh tại nhà sau khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh ở địa phương theo quy định pháp luật.

Trân trọng kính chào.

No Response to "Thủ tục nhận tặng cho nhà đất"

Leave A Reply