Wednesday, 30 March 2011

Thủ tục nhập hộ khẩu TP HCM

Posted on 20:39 by nxt


Thứ hai, 31/05/2010, 08:39 GMT+7
Hỏi: Em tôi lên thành phố học đại học và tạm trú tại quận Tân Phú, TPHCM đã hơn một năm nay.
Gia đình tôi có mua cho em một căn nhà và em tôi đang đứng tên làm chủ sở hữu. Nếu muốn nhập hộ khẩu vào căn nhà đó thì em tôi phải làm những thủ tục gì?

tuandose@yahoo.com

- Trả lời:

Theo Điều 7 Nghị định 107 ngày 25-6-2007 của Chính phủ, công dân được đăng ký th­ường trú tại thành phố trực thuộc trung ương nếu hội đủ các điều kiện sau: Tạm trú liên tục tại một chỗ ở tại thành phố đó mà thời hạn tạm trú tại chỗ ở đó từ một năm trở lên…

Hồ sơ nộp tại công an quận gồm có: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu; giấy chuyển hộ khẩu; giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp (trường hợp của em bạn là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở).

No Response to "Thủ tục nhập hộ khẩu TP HCM"

Leave A Reply