Wednesday, 30 March 2011

Thủ tục sang tên sổ đỏ giữa bố mẹ và con cái

Posted on 02:04 by nxt


Thứ tư, 06/10/2010, 11:06 GMT+7
Hỏi: Bố mình là thương binh, muốn sang tên sổ đỏ cho mình (sổ đỏ đứng tên bố mình) thì thủ tục cần làm những gì và kinh phí mất bao nhiêu?Xin trân trọng cảm ơn!

Phạm Thanh Quang

- Trả lời:

A. Cần làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất

Về trình tự thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất quy định cụ thể tại Điều 152 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.

"Điều 152. Trình tự, thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất

1. Bên được tặng cho quyền sử dụng đất nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có

a) Văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho quyền sử dụng đất của tổ chức;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).

2. Việc tặng cho quyền sử dụng đất được thực hiện như sau

a) Trong thời hạn không quá bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, làm trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có); chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận;

b) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đất có trách nhiệm thông báo cho bên được tặng cho quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;

c) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày bên được tặng cho thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

B. Về thuế

Theo quy định tại Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 thì việc tặng cho quyền sử dụng đất giữa cha mẹ bạn và bạn thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân.

C. Về lệ phí

- Khi làm văn bản tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất thì phải đóng lệ phí công chứng việc tặng cho quyền sử dụng đất là trường hợp phải đóng lệ phí công chứng có giá ngạch (tùy theo giá trị quyền sử dụng đất)

Lệ phí Công chứng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP.

+ Mức phí là 100.000 đ nếu giá trị tài sản dưới 100 triệu đồng.

+ Mức phí là 0,1% giá trị tài sản nếu giá trị tài sản từ trên 100 triệu đến 1 tỷ đồng.

+ Mức phí là 1 triệu đồng + 0,07% của phần giá trị tài sản vượt quá 1 tỷ đồng nếu giá trị tài sản trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng.

+ Mức phí là 3.800.000 đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản vượt quá 5 tỷ đồng nếu giá trị tài sản từ trên 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức thu phí tối đa của mỗi trường hợp không quá 10 triệu đồng/1trường hợp.

- Về Lệ phí trước bạ: trường hợp cha mẹ bạn tặng cho bạn quyền sử dụng đất thì không phải nộp lệ phí trước bạ (thông tư 29/2005/TT-BTC, Thông tư 02/2007/TT-BTC)
để được miễn lệ phí trước bạ khi nộp hồ sơ tới cơ quan thuế bạn phải nộp Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu gia đình, bản sao giấy khai sinh.

No Response to "Thủ tục sang tên sổ đỏ giữa bố mẹ và con cái"

Leave A Reply