Wednesday, 30 March 2011

Thủ tục tách thửa từ đất thừa kế

Posted on 21:37 by nxt


Thứ hai, 12/04/2010, 08:22 GMT+7
Hỏi: Mẹ tôi đứng tên nhà đất 2.500m2 nhưng đã mất và không để lại di chúc.

Tôi có ba anh em nên thỏa thuận chia như sau: tôi lấy 600m2, chị tôi lấy 300m2, phần còn lại 1.500m2 cho người anh có nhiệm vụ giỗ chạp ông bà cha mẹ.

Xin hỏi, riêng mảnh đất thừa kế dưới 1.000m2 có làm sổ đỏ được không? Gia đình tôi hiện ở Củ Chi. Tôi nghe nói đất nông nghiệp dưới 1.000m2 không làm sổ đỏ được? Xin cảm ơn.

Nguyen Thanh Liem

- Trả lời:

Về việc tách thửa đất khi phân chia thừa kế:

Căn cứ điểm a, khoản 2 quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 25-2-2009 của UBND TP.HCM, đối với đất được quy hoạch để sản xuất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu đối với thửa đất mới được tách thửa và thửa đất còn lại là 1.000m2; đối với đất nông nghiệp khác thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 500m2.

Vì vậy để biết được lô đất của ông/bà thuộc trường hợp áp dụng diện tích tối thiểu nào đã nêu trên, ông/bà nên làm đơn, đính kèm bản vẽ hiện trạng vị trí hay giấy chủ quyền gửi phòng tài nguyên - môi trường xin cung cấp thông tin về quy hoạch để xác định lô đất được quy hoạch là đất ở, đất sản xuất nông nghiệp hay đất nông nghiệp khác để có căn cứ xác định diện tích tối thiểu khi tách thửa.

Tuy nhiên, điều kiện về diện tích tách thửa được quy định nêu trên là nguyên tắc chung để giải quyết việc tách thửa đất nông nghiệp, nhưng có những trường hợp ngoại lệ cho phép UBND quận, huyện cho phép tách thửa dưới diện tích tối thiểu nêu trên. Các trường hợp ngoại lệ gồm:

- Hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn;

- Do chia thừa kế;

- Hòa giải tranh chấp:

Như vậy, ông/bà có thể làm đơn gửi UBND huyện để được xem xét giải quyết cho phép tách thửa khi chia thừa kế trong trường hợp diện tích tối thiểu khi tách thửa nhỏ hơn so với quy định nêu trên.

Trân trọng.

No Response to "Thủ tục tách thửa từ đất thừa kế"

Leave A Reply