Wednesday, 30 March 2011

Thủ tục tặng cho đất

Posted on 20:59 by nxt


Thứ ba, 11/05/2010, 09:09 GMT+7
Hỏi: Cha mẹ tôi hơn 60 tuổi, có ý định cho tôi 4 ha đất nông nghiệp tại tỉnh Bình Phước. Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất như thế nào?

Chúng tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

Trần Huy Phong (huyphong…@kobelco.com.vn)

- Trả lời:

Theo Điều 152 Nghị định 181 ngày 29-10-2004 của Chính phủ, bên được tặng cho quyền sử dụng đất cần nộp một bộ hồ sơ tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện. Hồ sơ gồm có: hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ đất hợp lệ theo các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có). Văn phòng sẽ có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ..., thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận.

Theo khoản 4 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân, thu nhập từ nhận quà tặng là bất động sản giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ là thu nhập được miễn thuế.

No Response to "Thủ tục tặng cho đất"

Leave A Reply