Wednesday, 30 March 2011

Thủ tục tặng cho nhà ở

Posted on 21:00 by nxt


Thứ năm, 29/04/2010, 13:51 GMT+7
Hỏi: Năm nay tôi đã 76 tuổi và muốn giao quyền quản lý nhà cửa cho con trai cả, tránh những rắc rối sau nàyĐề nghị quý báo cho biết thủ tục tặng cho như thế nào?

Lê Văn Hải (Thanh Trì)

- Trả lời:

Theo quy định phải thực hiện như sau:

1. Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (có công chứng; chứng thực);

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Việc tặng, cho được thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn không quá bốn ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, làm trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có); chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận;

b) Trong thời hạn không quá ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc UBND xã, thị trấn nơi có đất có trách nhiệm thông báo cho bên được tặng cho quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;

c) Trong thời hạn không quá ba ngày làm việc kể từ ngày bên được tặng cho thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc UBND xã, thị trấn có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

No Response to "Thủ tục tặng cho nhà ở"

Leave A Reply