Wednesday, 30 March 2011

Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất

Posted on 21:42 by nxt


Thứ tư, 24/03/2010, 10:14 GMT+7
Hỏi: Năm 2002, vợ chồng tôi cho con trai 75m2 đất trên thửa đất 500m2 của tôi đã được cấp “sổ đỏ” và con tôi đã xây nhà ở ổn định từ đó đến nay.Nay con tôi nói rằng tôi phải làm thủ tục tặng cho đất nếu không khi chúng tôi chết đi dễ xảy ra tranh chấp giữa các con. Vậy tôi phải tiến hành những thủ tục giấy tờ gì để con tôi được quyền sử dụng hợp pháp diện tích đất đã cho? (H.T.N - Hà Nội)

- Trả lời:

Con trai ông bà đề nghị như thế là đúng vì theo quy định pháp luật thì tất cả những giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất phải làm các thủ tục bắt buộc như phải công chứng, chứng thực, đăng ký quyền sử dụng đất…. Do đó, nếu ông bà cho con đất phải thể hiện bằng văn bản và theo quy định pháp luật, nếu không quyền sử dụng đất đó vẫn thuộc về ông bà. Khi ông bà mất đi thì phần tài sản này sẽ là di sản thừa kế và đương nhiên các con của ông bà có quyền yêu cầu chia di sản thừa kế đó mặc dù người con trai đã xây nhà và ở ổn định trên mảnh đất mà bà đã cho.

Vậy để con ông bà có quyền sử dụng đất hợp pháp đối với mảnh đất mà ông bà đã cho thì ông bà phải thực hiện những quy định tại điều 152 - Nghị định 181/2004/NĐ-CP. Trình tự ông bà phải thực hiện như sau:

1. Bên được tặng cho quyền sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ gồm có:

a) Văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (có công chứng; chứng thực);

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Việc tặng cho quyền sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn không quá bốn ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, làm trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có); chỉnh lý GCNQSDĐ đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận;

b) Trong thời hạn không quá ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc UBND xã, thị trấn nơi có đất có trách nhiệm thông báo cho bên được tặng cho quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;

c) Trong thời hạn không quá ba ngày làm việc kể từ ngày bên được tặng cho thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc UBND xã, thị trấn có trách nhiệm trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

No Response to "Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất"

Leave A Reply