Thursday, 31 March 2011

Thủ tục tặng quyền sử dụng đất và đăng ký thường trú

Posted on 00:49 by nxt


Thứ năm, 27/08/2009, 16:10 GMT+7
Nhà tôi đang ở số 4Q-30B, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội đã được 11 năm. Căn nhà trên thuộc sở hữu của mợ tôi được Sở LĐTBXH Hà Nội phân và đã được làm thủ tục thanh lý, cấp sổ đỏ năm 2008.

Hiện nay, mợ tôi muốn tặng ngôi nhà trên cho gia đình tôi thì có được không? Nếu được thì thủ tục sang tên cho tôi cần phải làm gì?

Ngoài ra, cho đến thời điểm hiện nay, tôi mới đăng ký tạm trú dài hạn (dạng KT3 được 1 năm, chưa có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội).

Tôi muốn đăng ký Hộ khẩu thường trú tại Hà Nội thì đơn vị nào thụ lý, thủ tục gồm những gì?

(nguyenquoclong@Gmail.com)
Trả lời:

Theo quy định tại Điều 106 - Luật Đất đai năm 2003 điều kiện để quyền sử dụng đất được phép tặng cho là: Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đất không có tranh chấp; Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; Trong thời hạn sử dụng đất.

Căn cứ vào quy định trên, do nhà đất trên đã được cấp GCNQSDĐ cho mợ bạn nên nếu mợ bạn muốn tặng cho nhà đất trên cho bạn, thì chỉ cần thoả mãn thêm các điều kiện sau: Đất không có tranh chấp; Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; Trong thời hạn sử dụng đất.

Mợ bạn và bạn phải tiến hành lập cam kết hoặc hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà có công chứng. Sau đó, theo quy định tại Điều 46 và Điều 129 - Luật Đất Đai năm 2003; Điều 152 - Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật Đất đai, bạn sẽ phải nộp hồ sơ liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội theo thủ tục như sau:

“1. Bên được tặng cho quyền sử dụng đất nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:

a) Văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho quyền sử dụng đất của tổ chức;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).

2. Việc tặng cho quyền sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn không quá bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, làm trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có); chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận;

b) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đất có trách nhiệm thông báo cho bên được tặng cho quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;

c) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày bên được tặng cho thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

Theo quy định tại khoản 1 - Điều 20 - Luật Cư trú: “ Có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;” là một trong các trường hợp được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương.

Do đó, vì bạn đã đăng ký tạm trú dài hạn theo diện KT 3 được 01 năm tại Tp Hà Nội nên bạn thuộc diện được đăng ký thường trú tai Hà Nội.

Theo điều 21 - Luật Cư trú và phần II - Thông tư số 06/2007/TT-BCA ngày 1/7/2007 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của luật Cư trú và Nghị định số l07/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú, để được đăng ký thường trú tại Hà Nội, bạn cần nộp hồ sơ tại Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, bao gồm các giấy tờ sau:

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

Bản khai nhân khẩu;

Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Cư trú);

Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 5 Nghị định số l07/2007/NĐ-CP (trừ trường hợp được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình), đối với trường hợp của bạn có có thể nộp: Giấy tờ về quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai (đã có nhà ở trên đất đó), nếu sau khi làm thủ tục tặng cho nhà đất, bạn đã được UBND quận Hoàng Mai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở mang tên bạn hoặc giấy tờ về việc tặng, cho có công chứng.

Giấy tờ chứng minh bạn đã tạm trú liên tục tại Hà Nội một năm trở lên (quy định tại Điều 7 Nghị định số l07/2007/NĐ-CP): Giấy tờ về tạm trú có thời hạn hoặc xác nhận của Công an phư­ờng, xã, thị trấn về thời gian tạm trú trư­ớc ngày 1/7/2007 hoặc Sổ tạm trú hoặc xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn về thời gian đăng ký tạm trú (đối với các tr­ường hợp đăng ký tạm trú như­ng không cấp sổ tạm trú).

Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Công an quận Hoàng Mai phải cấp sổ hộ khẩu cho bạn; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

No Response to "Thủ tục tặng quyền sử dụng đất và đăng ký thường trú"

Leave A Reply