Thursday, 31 March 2011

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Posted on 01:43 by nxt


Thứ hai, 02/03/2009, 11:28 GMT+7
* Năm 1998 tôi mua một mảnh đất giấy tay 100m2 (chưa đóng tiền sử dụng đất) và đã xây một ngôi nhà cấp 4 (70m2) không phép lên mảnh đất đó. Năm 1999 tôi có đăng ký kê khai nhà đất đầy đủ theo đúng quy định.

Nay tôi muốn làm chủ quyền nhà đất thì phải làm thủ tục như thế nào và đóng những khoản phí gì, bao nhiêu để làm được chủ quyền? (Nguyễn Văn Thơ)

- Trả lời của luật sư Huỳnh Văn Nông:
Nhà và đất của ông chỉ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nếu phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng nhà đất được tạo lập trước khi có quy hoạch được duyệt.
Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở gồm: đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu do Bộ Xây dựng hướng dẫn); Các giấy tờ chứng minh việc tạo lập nhà đất; bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở. Hồ sơ sẽ nộp tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có đất. Thời hạn giải quyết là 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Điều 46 của Nghị định 90/2006/NĐ-CP).
Nghĩa vụ tài chính: Do việc sử dụng đất làm nhà ở của ông thuộc khoảng thời gian từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 01-7-2004 nên ông chỉ nộp 50% tiền sử dụng đất, theo khung giá đất do UBND TP.HCM quy định hằng năm. Trường hợp này chỉ áp dụng đối với người lần đầu được Nhà nước giao đất ( Khoản 2 điều 8 Nghị định 198/2004/NĐ-CP).
Ngoài ra ông còn phải nộp lệ phí trước bạ nhà đất là 0,5% tổng giá trị nhà và đất.

No Response to "Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở"

Leave A Reply