Thursday, 31 March 2011

Trả xong nợ sẽ được tách thửa

Posted on 01:19 by nxt


Thứ hai, 29/06/2009, 10:21 GMT+7
Tôi có mua giấy tay một phần đất (diện tích 100m2) trong khuôn viên nhà xưởng tại phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM.

Lúc tôi mua thì người bán đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cho toàn khu nhà xưởng. Tháng 10/2008, UBND quận Tân Bình đã đồng ý cấp giấy chứng nhận và cho phép chủ đất ghi nợ tiền sử dụng đất. Nay tôi chấp nhận nộp số tiền sử dụng đất còn nợ để được tách thửa và được cấp giấy đỏ cho phần đất đã mua thì có được không?

Nguyễn Ngọc Trường, TP.HCM

Trả lời:

Theo khoản 4 điều 5 Nghị định 17 ngày 27/1/2006 của Chính phủ thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận nhưng còn ghi nợ tiền sử dụng đất không có giá trị pháp lý.

Trong trường hợp cụ thể của ông, trước khi thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đúng quy định, bên chuyển nhượng phải nộp tiền sử dụng đất còn nợ. Sau đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận mới chỉnh lý, xóa số nợ ghi trên giấy chứng nhận và tiến hành thủ tục tách thửa, cấp giấy chứng nhận cho người mua.

No Response to "Trả xong nợ sẽ được tách thửa"

Leave A Reply