Wednesday, 30 March 2011

Tự làm thủ tục tách thửa

Posted on 21:36 by nxt


Thứ năm, 15/04/2010, 16:21 GMT+7
Hỏi: Năm 2002 tôi có mua mảnh đất 200m2 nằm trong thửa đất lớn 13.000m2 bằng giấy tay ở quận Bình Tân (TP.HCM), chủ đất đã có sổ đỏ đầy đủ.

Hiện tôi định làm thủ tục tách thửa nhưng nghe nói là không được vì đất tôi mua thuộc đất nông nghiệp không đủ tiêu chuẩn tách thửa (500m2).

Trên thực tế thửa đất đó chủ đất đã làm cơ sở hạ tầng đầy đủ và đường cũng đã đặt cống, tráng nhựa, được UBND phường chứng nhận quy hoạch thành khu dân cư. Một số thửa tương tự đã được bán và người mua đã cất nhà. Tuy nhiên, khi tôi liên hệ với chủ đất xin chuyển mục đích sử dụng thành đất thổ cư và tách thửa thì chủ đất cũ không đồng ý.

Tôi muốn hỏi trong trường hợp này tôi phải làm thế nào để tách thửa? Tôi có thể tự làm thủ tục tách thửa không cần thông qua chủ đất?

Nguyen Minh Dang

- Trả lời:

Căn cứ khoản 1, Điều 11 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính Phủ, trường hợp người đang sử dụng đất đã nhận chuyển nhượng đất trước ngày 1-7-2004, có giấy tờ chứng minh về việc chuyển nhượng, có chữ ký của các bên thì không phải thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đồng thời có thể lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

Theo thư trình bày thì ông/ bà đã chuyển nhượng đất vào năm 2002, do đó theo quy định đã trình bày trên, ông/ bà có quyền lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận mà không cần phải yêu cầu chủ cũ lập thủ tục chuyển nhượng tại cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ điểm đ, khoản 2, Điều 1 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 25-2-2009 của UBND TP HCM, những trường hợp đã tách thửa trước ngày quyết định trên có hiệu lực thi hành thì không áp dụng về diện tích tối thiểu khi tách sửa.

Do đó, trường hợp của ông/ bà đã chuyển nhượng một phần đất vào năm 2002, trước ngày quyết  định trên có hiệu lực là ngày 7-3-2009, nên không cần phải hội đủ điều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa nên không cần phải làm thủ tục tách thửa.

Căn cứ điểm a, điểm b khoản 2, Điều 11 Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính Phủ, trong trường hợp các bên đã chuyển nhượng đất thông qua hợp đồng chuyển nhượng đất, bên chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không nộp giấy chứng nhận cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khi người nhận chuyển nhượng đất nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận, thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất căn cứ vào giấy tờ chuyển nhượng đất, thông báo bằng văn bản cho người chuyển nhượng đất về việc đang thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng và việc sẽ điều chỉnh diện tích theo hướng giảm đối với diện tích đất trên giấy chứng nhận của người chuyển nhượng đất (chủ cũ).

Do đó, ông/ bà có quyền lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cho thửa đất nêu trên mà không cần chủ cũ phải cùng thực hiện thục tục chuyển nhượng hay thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Trân trọng.

No Response to "Tự làm thủ tục tách thửa"

Leave A Reply