Thursday, 31 March 2011

UBND cấp xã có thẩm quyền giao đất không?

Posted on 00:53 by nxt


Thứ hai, 10/08/2009, 14:59 GMT+7
Chúng tôi gồm năm hộ gia đình ở xóm hậu Chùa, Hà Long, Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An. Năm 1991, UBND xã bán cho chúng tôi một thửa đất, có cấp một biên lai thu tiền bán đất (nhưng không ghi rõ nguồn gốc sử dụng đất).

Sau đó chúng tôi đã chia nhau thửa đất trên và hiện năm gia đình vẫn đang sinh sống tại đây.


Năm 2003, có người ở phòng địa chính huyện, xã về đo lại diện tích đất, thu lại biên lai thu tiền và hứa sẽ cấp quyền sử dụng đất cho chúng tôi. Nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa được giải quyết.

Gần đây chúng tôi lên yêu cầu UBND xã xác nhận và cấp quyền sử dụng đất cho năm gia đình, xã đã mời năm gia đình lên để giải quyết. Xã cho biết đã kiểm tra hồ sơ địa chính thì có danh sách các hộ chúng tôi và còn lưu lại số tiền đã mua, nhưng không tìm thấy tài liệu nào liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất.

Thực tế thời điểm đó cũng không có quyết định giao đất và nguồn gốc sử dụng đất, trong khi  trên đơn kiếu nại của năm hộ gia đình chúng tôi có xác nhận của chủ tịch UBND xã, kế toán và địa chính thời đó xác nhận bán đất không có thời hạn (sử dụng lâu dài).

Vậy chúng tôi có được cấp quyền sử dụng đất lâu dài hay không? Nhờ chuyên mục giải đáp hộ cho chúng tôi. Xin cảm ơn.

Nguyễn Văn Trường (Nghệ An)
Trả lời:
Việc UBND xã tự ý chuyển nhượng đất cho các bạn là không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai.
Tuy nhiên theo quy định tại điều 16 nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, nếu các bạn có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho UBND xã để được sử dụng đất trước ngày 1-7-2004 và được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15-10-1993 cũng như xác nhận là đất không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì các bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích được giao trên và không phải nộp tiền sử dụng đất.
Các bạn có thể liên hệ UBND huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An để hỏi rõ về trình tự, thủ tục, cũng như các bạn có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không.
Nguyên văn điều 16 nghị định 84/2007/NĐ-CP quy định như sau:
“Điều 16. Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đất đã được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1-7-2004 nhưng người đang sử dụng đất đã nộp tiền để được sử dụng đất .
Đất được giao không đúng thẩm quyền nhưng người đang sử dụng đất có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất trước ngày 1-7- 2004, nay được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận theo quy định sau đây:
1. Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15-10-1993 thì được cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đất đã được giao và không phải nộp tiền sử dụng đất.
2. Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004 thì thực hiện như sau:
a) Đối với diện tích đất được giao thuộc nhóm đất nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp nhưng không phải đất ở thì được cấp giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất;
b) Đối với diện tích đất được giao làm đất ở trong hạn mức giao đất ở quy định tại khoản 2 điều 83 và khoản 5 điều 84 của Luật đất đai thì được cấp giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất; đối với diện tích đất còn lại đã có nhà ở (nếu có) thì được cấp giấy chứng nhận và phải nộp tiền sử dụng đất theo mức thu quy định tại điểm a khoản 3 điều 8 nghị định số 198/2004/NĐ-CP; đối với diện tích còn lại không có nhà ở (nếu có) được xác định là đất nông nghiệp theo hiện trạng sử dụng, nếu người sử dụng đất đề nghị được chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì được cấp giấy chứng nhận và phải nộp tiền sử dụng đất theo mức thu quy định tại khoản 2 điều 5 nghị định số 17/2006/NĐ-CP”.

No Response to "UBND cấp xã có thẩm quyền giao đất không?"

Leave A Reply