Wednesday, 30 March 2011

UBND xã có quyền xét duyệt dự án giao đất nông nghiệp?

Posted on 21:42 by nxt


Thứ sáu, 19/03/2010, 14:49 GMT+7
Hỏi: Các cơ quan UBND hoặc HĐND cấp xã có được quyền xét duyệt hoặc loại các dự án xin giao đất trồng cây 20-50 năm (đất nông nghiệp, đã có thủ tục hợp lệ) cho các hộ gia đình?

Tôi đã thử tìm các thông tin cũng như văn bản liên quan nhưng chưa thấy nói cấp xã có quyền. Có đúng không?

Mong nhận được thông tin. Xin cảm ơn.
Luc Nguyen Van (vanlucdt@...)

- Trả lời:

Giao đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng quyết định hành chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.

Về thẩm quyền giao đất, theo quy định tại điều 37 Luật đất đai, chỉ có UBND cấp tỉnh và cấp huyện là các cơ quan có thẩm quyền giao đất. Đối với trường hợp giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trong nước thì thẩm quyền thuộc về UBND cấp huyện.

Tuy nhiên, trong việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân, trong đó có đất trồng cây lâu năm thì trong quá trình xét duyệt hồ sơ xin giao đất phải có sự tham gia của UBND cấp xã.

Cụ thể, theo khoản 2 điều 123 nghị định 181/2004/NĐ-CP, UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thẩm tra, ghi ý kiến xác nhận vào đơn xin giao đất, thuê đất về nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp đủ điều kiện và gửi đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng tài nguyên - môi trường.

Như vậy, trong trường hợp Nhà nước giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân, mặc dù cơ quan ra quyết định xét duyệt hay không xét duyệt đối với hồ sơ xin giao đất vẫn là UBND cấp huyện, nhưng việc ra quyết định đó phải căn cứ trên sự thẩm tra và ý kiến xác nhận của UBND cấp xã về việc hồ sơ xin giao đất đó có đủ điều kiện hay chưa.

No Response to "UBND xã có quyền xét duyệt dự án giao đất nông nghiệp?"

Leave A Reply