Thursday, 31 March 2011

Về ký hiệu trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Posted on 00:51 by nxt


Thứ tư, 19/08/2009, 11:31 GMT+7
Năm 2003, tôi có mua một lô đất ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Trong giấy chứng nhận của chủ đất cũ cấp ngày 28-5-1993 có nội dung như sau:


Số tờ bản đồ
Số thửa
Diện tích (m2)
Mục đích sử dụng
Thời hạn sử dụng
Phần ghi thêm
01
“abcd”
1000/1930
T
 
1 phần của thửa
 
Sau khi hoàn tất thủ tục mua bán, huyện Hóc Môn đã cấp giấy chứng nhận cho tôi vào ngày 10-2-2004 với nội dung như sau:

 
Số tờ bản đồ
Số thửa
Diện tích (m2)
Mục đích sử dụng
Thời hạn sử dụng
Phần ghi thêm
01
“efgh”
138
T
 
Nhận chuyển quyền sử dụng đất theo xác nhận số... ngày 10-2-2004 của UBND huyện Hóc Môn
 
Theo bản vẽ trong giấy chứng nhận, thửa “abcd” là một phần của thửa “efgh”.
 
Tôi muốn hỏi:
 
- Đất của tôi là loại đất gì? Ký hiệu T có phải là đất thổ cư không?
 
- Tôi có xin Phòng Công thương huyện Hóc Môn cung cấp thông tin quy hoạch lô đất trên và được xác nhận chức năng quy hoạch của khu đất là nông nghiệp. Vậy xác nhận của Phòng Công thương có gì mâu thuẫn với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không?
 
- Trước khi tôi mua trên lô đất đã có một căn nhà xây từ lâu, tuy nhiên trong bản đồ hiện trạng bổ túc xin chuyển quyền sử dụng đất lúc mua bán lại ghi đất trống. Vậy tôi có thể làm thủ tục để xin cấp sổ hồng được không, nếu được thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì? Tôi phải đóng những loại thuế nào?
 
(tuccn2007@... )
Trả lời:
1. Về ký hiệu “T” trong giấy chứng nhận
Vào thời điểm năm 1993 và tháng 2-2004, những văn bản về quy phạm đo vẽ bản đồ địa chính gồm có một số văn bản sau:
- Quyết định 220/QĐ-ĐC ngày 1-7-1991
- Quyết định 720/QĐ-ĐC ngày 30-12-1999
Hiện nay, hai văn bản trên không còn hiệu lực và việc tìm kiếm hai văn bản trên không thể thực hiện được, do đó luật sư không thể căn cứ vào những văn bản nêu trên để trả lời về ý nghĩa ký hiệu “T” trong giấy chứng nhận.
Nhưng kinh nghiệm của những người có uy tín làm việc trong ngành địa chính lâu năm cho biết vào thời kỳ đó, ký hiệu “T” trong giấy chứng nhận là đất thổ cư, điều đó có ý nghĩa ghi nhận trên đất có nhà.
2. Về việc có mâu thuẫn hay không giữa đất thổ cư và chức năng quy hoạch của lô đất nông nghiệp
Theo kinh nghiệm nêu trên, ý nghĩa của việc ghi nhận là đất thổ cư và ý nghĩa về quy hoạch của lô đất không đồng nghĩa với nhau.
Quy định trước đây và hiện nay cũng vậy, theo đó, dữ liệu mục đích sử dụng đất của thửa đất được xây dựng bao gồm mục đích sử dụng đất theo giấy chứng nhận đã cấp, mục đích sử dụng đất theo chỉ tiêu kiểm kê đất đai, mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt... Do đó, việc ghi nhận trên giấy chứng nhận mục đích sử dụng là “T” không đồng nghĩa với ý nghĩa thửa đất đó được quy hoạch làm nhà ở.
Vì vậy, Phòng Công thương huyện Hóc Môn xác nhận chức năng quy hoạch khu đất là đất nông nghiệp không mâu thuẫn với mục đích sử dụng đất được ghi trong giấy chứng nhận.
3. Về việc cấp giấy chứng nhận cho căn nhà:
- Căn cứ điểm b, Điều 5 Quyết định 54/2007/QĐ-UBND ngày 30-3-2007 của UBND TP.HCM, nếu căn nhà của ông/bà được xây dựng trước thời điểm công bố quy hoạch thì sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho căn nhà.
- Về việc bản đồ hiện trạng lúc lập thủ tục chuyển quyền sử dụng đất ghi nhận hiện trạng đất là đất trống. Bản vẽ hiện trạng chỉ là một trong những giấy tờ thể hiện mục đích sử dụng đất. Ngoài bản vẽ nêu trên, còn có những giấy tờ khác xác định thời điểm sử dụng đất xây dựng làm nhà ở và thời điểm xây dựng nhà như sau:
+ Biên lai nộp thuế nhà đất
+ Quyết định xử phạt hành chính về việc xây dựng
+ Hộ khẩu thường trú
+ Bản kê khai đăng ký nhà đất có xác nhận của UBND cấp xã tại thời điểm kê khai đăng ký...
Trong trường hợp những giấy tờ nêu trên không thống nhất về thời điểm thì thời điểm bắt đầu sử dụng đất xây dựng nhà được căn cứ trên giấy tờ ghi thời gian sớm nhất.
Trong trường hợp ông/bà đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi nhận là đất thổ cư, theo ý nghĩa nêu trên là trên đất có nhà, thì thời điểm xác định có căn nhà tương ứng với thời điểm ghi trên giấy chứng nhận được cấp vào năm 1993.
4. Về tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
Nếu căn nhà nêu trên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận thì nghĩa vụ tài chính được xác định như sau: căn nhà nêu trên được sử dụng trước 15-10-1993, có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 50 Luật đất đai. Do đó, khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không phải đóng tiền sử dụng đất cho diện tích 138m2.

No Response to "Về ký hiệu trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?"

Leave A Reply