Wednesday, 30 March 2011

Vi phạm Hợp đồng đặt cọc mua nhà

Posted on 01:57 by nxt


Thứ tư, 20/10/2010, 09:06 GMT+7
Hỏi: Tôi có bán căn nhà với giá là 850 triệu đồng. Bên mua đã đặt cọc và hẹn tôi một tuần sau sẽ đi công chứng, đồng thời đưa hết số tiền còn lại cho tôi.
Nhưng đã hơn tháng nay mà bên mua vẫn chưa đến như đã hẹn. Tôi có thể lấy luôn số tiền cọc và bán nhà cho người khác không?
Nguyễn Thị Nguyệt (hẻm 888 Lạc Long Quân, quận Tân Bình)

- Trả lời:

Theo quy định tại Điều 358 Bộ luật Dân sự thì đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền, hoặc kim khí quý, đá quý, hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự. Việc đặt cọc phải được lập thành văn bản.

Trong trường hợp hợp đồng dân sự được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Theo đó, bà cần liên hệ với bên mua nhà để có xác nhận chắc chắn họ không mua nhà nữa. Lúc đó bà mới có thể bán nhà cho người khác và không phải trả lại tiền cọc.

No Response to "Vi phạm Hợp đồng đặt cọc mua nhà"

Leave A Reply