Thursday, 31 March 2011

VietinBank cho vay "xây và sửa nhà"

Posted on 02:33 by nxt


11:49' 31/3/2011
Từ 3/4/2011 VietinBank triển khai sản phẩm cho vay xây dựng, sửa chữa, mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở có kèm theo xây dựng, sửa chữa đối với khách hàng cá nhân Việt Nam.
Khách hàng cá nhân khi có nhu cầu sử dụng chi phí xây dựng, sửa chữa nhà ở đều được vay vốn tại VietinBank với điều kiện: Đáp ứng đầy đủ điều kiện vay tiêu dùng;  Có thu nhập thường xuyên tối thiểu hàng tháng từ 3 đến 5 triệu đồng trở lên (tính theo vùng); Có tài sản đảm bảo theo quy định hiện hành của VietinBank .

Thời hạn cho vay: 5 năm đối với cho vay sửa chữa nhà ở; 10 năm đối với  xây dựng nhà ở; 15 năm đối với mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở có kèm theo việc xây dựng, sửa chữa nhà ở. Phương thức cho vay từng lần, trả góp.

Để đảm bảo hồ sơ vay vốn, khách hàng cần có chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn, sổ hộ khẩu, các giấy tờ hợp lệ, hợp pháp về ngôi nhà dự định sửa chữa, xây dựng, mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở,… tài liệu chứng minh mục đích sử dụng tiền vay, nguồn trả nợ,….

Ngoài ra, VietinBank còn có thể xem xét cho vay bù đắp phần vốn tự có mà khách hàng đã sử dụng để thanh toán chi phí mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở, xây dựng, sửa chữa nhà ở trên cơ sở chứng từ hợp lệ. Thời hạn từ thời điểm thanh toán cho đến thời điểm vay vốn không quá 3 tháng đối với cho vay sửa chữa nhà ở,  6 tháng với cho vay xây dựng nhà ở và 12 tháng với cho vay mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở.

Theo VietinBank

No Response to "VietinBank cho vay "xây và sửa nhà""

Leave A Reply