Thursday, 31 March 2011

Vợ chồng công nhân có được thuê mua nhà ở xã hội?

Posted on 00:48 by nxt


Thứ hai, 31/08/2009, 10:53 GMT+7
Vợ chồng tôi hiện công tác tại 2 công ty. Vợ tôi làm công nhân trong KCN Vĩnh Lộc, còn tôi thì làm ở gần đó. Chúng tôi đều là người ngoại tỉnh đến TP.HCM, tôi có nghe nhiều về dự án nhà cho người thu nhập thấp tại xã Vĩnh Lộc A.

Vậy để mua được một căn nhà trong dự án nói trên chúng tôi cần những thủ tục gì? Xin cho chúng tôi được biết.

Nguyen Cuong (cuong.tran@...)

Trả lời:

* Về thủ tục thuê, thuê mua nhà ở xã hội cho đối tượng là công nhân làm việc tại khu công nghiệp:

Căn cứ điều 53 và điều 54 Luật nhà ở thì công nhân làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao là đối tượng được xem xét, giải quyết cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội nếu hội đủ các điều kiện sau:

+ Có thu nhập thấp; Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được thuê hoặc mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; Có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân trong hộ gia đình dưới 5m2 sàn/người; Có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng là nhà ở tạm, hư hỏng hay dột nát. Trong trường hợp thuê mua nhà ở xã hội thì người được thuê mua phải thanh toán lần đầu 20% giá trị nhà ở thuê mua.

Căn cứ khoản 6, điều 25 nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 6-9-2006 của Chính phủ (gọi tắt là nghị định 90/2006/NĐ-CP) quy định, căn cứ quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5 điều này và điều kiện của từng địa phương, UBND cấp tỉnh quy định cụ thể và công bố công khai về đối tượng và điều kiện được thuê, thuê mua quỹ nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn trong từng thời kỳ và từng dự án cụ thể. Nội dung của khoản 1, 2, 3, 4 và 5 điều này quy định như sau:

1. Thuộc đối tượng quy định tại điều 24 nghị định này.

2. Chưa có sở hữu nhà ở và chưa được thuê hoặc thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân trong hộ gia đình dưới 5m2 sàn/người; có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng là nhà ở tạm, hư hỏng hoặc dột nát.

3. Có mức thu nhập bình quân hằng tháng của hộ gia đình không vượt quá 5 lần tổng số tiền thuê nhà ở xã hội phải trả hằng tháng đối với căn hộ có diện tích tối đa là 60m2 sàn và không thấp hơn 4 lần số tiền thuê phải trả đối với căn hộ có diện tích tối thiểu là 30m2 sàn, tính theo mức giá thuê do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

4. Người được thuê mua quỹ nhà ở xã hội ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 điều này còn phải thanh toán lần đầu 20% giá trị của nhà ở được thuê mua.

5. Việc lựa chọn các đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau đây: Nhu cầu bức thiết về nhà ở (chưa có nhà ở, mới lập gia đình, diện tích nhà ở bình quân quá thấp); Các đối tượng được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học trở lên, công nhân có tay nghề từ bậc 5 trở lên chưa được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở dưới mọi hình thức; Cán bộ, công chức thuộc diện được hưởng chính sách nhà ở công vụ nhưng đã trả lại nhà ở công vụ cho Nhà nước mà có nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn.

Do đó, tuy các đối tượng là công nhân đang làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất… thuộc đối tượng được xem xét, giải quyết thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo Luật nhà ở, nhưng căn cứ vào các quy định tại khoản 6, điều 25 và khoản 4, điều 26 nghị định 90/2006/NĐ-CP, UBND thành phố khi ban hành quyết định 86/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008, tại khoản 2, điều 1 quy định nhà ở xã hội cho công nhân thuê, thuê mua tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất… không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định này.

Căn cứ điều 4 của quyết định 86/2008/QĐ-UBND quy định, đối tượng được xem xét, giải quyết cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định này là những đối tượng làm việc tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của TP.HCM, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

2. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

3. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ.

4. Các đối tượng khác có thành tích lao động xuất sắc, được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt như: nhân sĩ, trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, công nhân làm việc tại các doanh nghiệp không thuộc các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Như vậy, đối tượng là công nhân làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất… chưa phải là đối tượng được xem xét, giải quyết cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quyết định 86/2008/QĐ-UBND, do đó chưa thể nộp đơn xin xem xét, giải quyết thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quyết định này.

No Response to "Vợ chồng công nhân có được thuê mua nhà ở xã hội?"

Leave A Reply