Wednesday, 30 March 2011

Xin cấp lại GCN QSDĐ: Có cần nộp sổ đỏ của chủ cũ?

Posted on 23:58 by nxt


Thứ bẩy, 05/12/2009, 10:07 GMT+7
Hỏi: Gia đình tôi có miếng đất khoảng 100m2 (đất phân lô trong một khu đất rộng của chủ cũ) tại Biên Hòa, Đồng Nai. Đất mua và ở từ năm 1999.Vừa qua ba tôi có đi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ), nhưng văn phòng đăng ký QSDĐ yêu cầu phải nộp sổ đỏ của chủ cũ.

Theo thông tin tôi tìm hiểu thì trách nhiệm tìm sổ đỏ của chủ cũ không phải của người làm GCN QSDĐ mà là trách nhiệm của cơ quan chức năng đúng không? Bây giờ chúng tôi phải làm sao? Xin được tư vấn. (Phạm Hà Chung)

- Trả lời:

Việc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận QSDĐ yêu cầu nộp lại giấy chứng nhận của chủ đất cũ là không cần thiết.

Theo điều 11 nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp GCN QSDĐ, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai thì:

Trường hợp chuyển QSDĐ, nhà ở gắn liền với đất ở mà các bên đã lập xong hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền nhưng người chuyển QSDĐ không nộp GCN hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại khoản 1 và khoản 5 điều 50 của Luật đất đai (gọi là giấy tờ về QSDĐ) để làm thủ tục chuyển quyền được thực hiện như sau:

- Người nhận chuyển quyền nộp hồ sơ gồm đơn xin cấp GCN và hợp đồng, giấy tờ về chuyển QSDĐ để được cấp GCN; nơi nộp hồ sơ thực hiện theo quy định tại điều 122 nghị định số 181/2004/NĐ-CP.

Văn phòng đăng ký QSDĐ căn cứ vào hợp đồng, giấy tờ về chuyển QSDĐ, thông báo bằng văn bản cho người chuyển quyền, niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất về việc làm thủ tục cấp GCN cho người nhận chuyển quyền và việc hủy các loại giấy tờ về QSDĐ nhưng chưa được giao cho người nhận chuyển quyền đối với trường hợp chuyển quyền toàn bộ diện tích đất.

- Về việc làm thủ tục cấp GCN cho người nhận chuyển quyền và việc chỉnh lý hoặc cấp mới GCN đối với trường hợp chuyển quyền một phần diện tích đất, trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên báo địa phương ba số liên tiếp (chi phí đăng báo do người xin cấp GCN trả).

Sau thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên báo địa phương về việc làm thủ tục cấp GCN cho người nhận chuyển quyền mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì thủ tục cấp GCN thực hiện theo quy định tại điều 135 hoặc điều 136 nghị định số 181/2004/NĐ-CP hoặc theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp GCN quyết định hủy GCN đã cấp cho bên chuyển quyền nếu bên chuyển quyền không nộp GCN; nếu bên chuyển quyền nộp GCN thì chỉnh lý hoặc cấp mới GCN theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên - môi trường.

Vậy bạn nên nộp lại hồ sơ đề nghị cấp GCN tại văn phòng đăng ký QSDĐ tại thành phố Biên Hòa. Nếu cơ quan này từ chối cấp GCN bạn khiếu nại việc từ chối cấp là sai quy định của pháp luật.

Chúc bạn sớm được cấp GCN.

No Response to "Xin cấp lại GCN QSDĐ: Có cần nộp sổ đỏ của chủ cũ?"

Leave A Reply