Friday, 1 April 2011

Bồi thường thiệt hại do quyết định thu hồi đất gây ra

Posted on 01:52 by nxt


Thứ sáu, 05/11/2010, 09:01 GMT+7
Hỏi: Tôi khởi kiện quyết định thu hồi đất của UBND huyện, tòa án đã thụ lý vụ án và mở phiên tòa xét xử. Trước khi mở phiên tòa, UBND huyện ra quyết định rút quyết định thu hồi đất nhưng do còn phần yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do quyết định hành chính gây ra nên tòa án vẫn tiếp tục mở phiên tòa xét xử.Tòa án công bố UBND huyện đã rút quyết định thu hồi đất do không còn đối tượng khởi kiện, phần yêu cầu bồi thường của tôi tòa án tách riêng yêu cầu bồi thường của tôi trong một vụ án dân sự. Việc tách yêu cầu của tôi ra khỏi vụ án, đình chỉ xét xử là gây khó khăn cho chúng tôi. Xin hỏi tòa án làm như thế có vi phạm pháp luật không?

Hữu Tuyến (Quốc Oai, Hà Nội)

- Trả lời:

Căn cứ theo quy định của Pháp lệnh giải quyết vụ án hành chính và  Nghị quyết 04/2006 NQ-HĐTP ngày 4 tháng 6 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán thì người khởi kiện vụ án hành chính có thể đồng thời yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại, khi có khởi kiện tòa án phải xem xét có thiệt hại thật xảy ra hay không, thiệt hại này có do quyết định hành chính gây ra thực tế hay không. Nếu ông khởi kiện vụ án hành chính có yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại thì ông có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, ví dụ như quyết định hành chính sai gây thiệt hại, làm thu nhập thực tế giảm sút do đất bị bỏ hoang không trồng trọt được v.v.

Trường hợp cần thiết, toà án thấy việc kê khai yêu cầu bồi thường của ông thiếu chính xác, tòa án có thể thu thập thêm chứng cứ để bảo đảm cho việc giải quyết vụ án được chính xác. Việc thu thập chứng cứ trong trường hợp này được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự nếu ông yêu cầu bồi thường nhưng ông chưa thể cung cấp được chứng cứ để yêu cầu bồi thường thì tòa án sẽ tách phần giải quyết yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại để giải quyết sau trong một vụ án dân sự khác theo thủ tục chung khi ông có yêu cầu.

Trường hợp của ông, ông đã cung cấp chứng cứ yêu cầu bồi thường thiệt hại do thu nhập giảm sút nhưng tòa án không có căn cứ để bác bỏ yêu cầu của ông thì tòa án phải tiếp tục xét xử phần bồi thường thiệt hại do quyết định hành chính gây nên. Việc tòa án tách riêng yêu cầu bồi thường của ông ra khỏi vụ án hành chính là vi phạm pháp luật.

No Response to "Bồi thường thiệt hại do quyết định thu hồi đất gây ra"

Leave A Reply