Friday, 1 April 2011

Chia thừa kế khi di chúc bị thất lạc

Posted on 03:09 by nxt


Thứ sáu, 28/05/2010, 08:24 GMT+7
Hỏi: Sau khi ông ngoại tôi mất hơn một tháng thì vợ chồng cậu út cho biết ông ngoại tôi có lập di chúc để lại toàn bộ tài sản bao gồm nhà và đất cho vợ chồng cậu.

Má tôi và các dì yêu cầu cậu tôi đưa ra di chúc nhưng cậu tôi cho biết đã làm thất lạc. Hiện nay, cậu tôi đang rao bán căn nhà của ông ngoại tôi để lại. Vậy má tôi và các dì có thể yêu cầu chia di sản thừa kế của ông ngoại tôi hay không?

thuhong (nambac_01280@yahoo.com)

- Trả lời:

Theo Điều 666 Bộ luật Dân sự, kể từ thời điểm mở thừa kế, nếu di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hại đến mức không thể hiện được đầy đủ ý chí của người lập di chúc và cũng không có bằng chứng nào chứng minh được ý nguyện đích thực của người lập di chúc thì coi như không có di chúc và áp dụng các quy định về thừa kế theo pháp luật. Trường hợp di sản chưa chia mà tìm thấy di chúc thì di sản được chia theo di chúc.

Nếu di chúc bị thất lạc thì mẹ và các dì của bạn có thể yêu cầu phân chia di sản của người chết để lại.

No Response to "Chia thừa kế khi di chúc bị thất lạc"

Leave A Reply