Friday, 1 April 2011

Chiếm dụng đất của người khác

Posted on 03:06 by nxt


Thứ ba, 15/06/2010, 08:51 GMT+7
Hỏi: Tôi mua mảnh đất 183m2 và đã được chính quyền cấp giấy chứng nhận QSD đất từ năm 2006, giấy chứng nhận mang tên tôi.
Do không có điều kiện ở gần để trông nom đất, gần đây tôi phát hiện H ở gần đó đã làm nhà, xây tường bao quanh trên đất của tôi. Tôi có hỏi thì H trả lời đã mua đất bằng giấy viết tay với một người khác, tôi xuất trình giấy chứng nhận QSD đất yêu cầu H trả lại đất cho tôi nhưng H không trả.

Tôi xin hỏi người chiếm đất của tôi, họ phạm tội gì? Tôi phải làm gì để bảo vệ quyền về tài sản của mình?

Nguyễn Văn M (Chương Mỹ)

- Trả lời:

Mảnh đất của bạn đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận QSD đất, như vậy đồng nghĩa với việc Nhà nước đã công nhận quyền đối với tài sản của bạn, quyền đó được pháp luật bảo vệ .

Việc mua bán đất theo quy định của pháp luật phải lập thành văn bản có công chứng, chứng thực, để công nhận quyền sở hữu của người mua được tính từ thời điểm đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản đó, vì vậy nếu H nói rằng mua đất bằng giấy viết tay không có công chứng chứng thực thì khẳng định đây là hợp đồng không hợp pháp, đồng thời H không thể lấy lý do đã mua hoặc nại ra việc đã mua để khỏa lấp hành vi phạm pháp của mình mà không trả lại đất cho bạn là điều pháp luật không chấp nhận. 

Đến nay H vẫn cố tình ngang nhiên chiếm dụng đất của bạn, xây nhà, xây tường, trong khi đó đất của bạn có đầy đủ giấy tờ hợp pháp, yêu cầu trả lại đất nhưng H không trả lại cho bạn mà vẫn sử dụng một cách bất hợp pháp, hành vi của H là công khai chiếm đoạt tài sản, hành vi này thể hiện coi thường pháp luật. Nếu H có đủ năng lực hành vi dân sự thì hành vi của H đã cấu thành tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”, tội phạm được quy định tại điều 137 - Bộ luật Hình sự. Nếu như H chứng minh được H mua của người khác bằng giấy tờ viết tay để rồi không trả lại đất, thì H phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” tội phạm quy định tại điều 250 - Bộ luật Hình sự.

Bạn cần có đơn trình báo đến cơ quan công an  để được giải quyết.

No Response to "Chiếm dụng đất của người khác"

Leave A Reply