Friday, 1 April 2011

Có quyền khởi kiện yêu cầu chia thừa kế không?

Posted on 03:07 by nxt


Thứ hai, 14/06/2010, 08:27 GMT+7
Hỏi: Năm 1998 ông A chết. Năm 2006 bà B là vợ ông A được cấp “sổ đỏ” cho nhà đất mà bà đang sử dụng đứng tên bà B. Năm 2007 bà B chuyển nhượng nhà đất đó cho tôi tại Phòng công chứng Nhà nước và tôi đã sang tên trên “sổ đỏ” ngay sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng.

Việc giao nhận tiền các con của bà B làm chứng. Năm 2009 bà B mất, nay các con bà B yêu cầu chia thừa kế nhà đất mà bà B đã bán cho tôi vì họ cho rằng việc bà B chuyển nhượng nhà đất mà không có chữ ký của họ là không đúng.

Vậy con của bà B có quyền yêu cầu chia thừa kế tài sản trên không? Việc chuyển nhượng nhà đất có bắt buộc phải có chữ ký của các con bà B không? Các con của bà B có quyền yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng mà bà B đã ký tại công chứng và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã sang tên cho tôi không?
N.V.L (Hà Nội)
-Trả lời:

Để trả lời các câu hỏi này cần phải làm rõ nguồn gốc nhà đất mà bà B đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nếu nhà đất hình thành sau khi ông B đã chết thì tài sản này thuộc về bà B và bà B có toàn quyền quyết định chuyển nhượng cho anh mà không cần phải có chữ ký của các con bà B. Nếu tài sản này là của chung vợ chồng ông A bà B thì sau khi ông A chết dù trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ đứng tên một mình bà B thì khi chuyển nhượng nhà đất này bắt buộc phải được sự nhất trí của các đồng thừa kế của ông A (theo hàng thừa kế của ông A) sau khi làm thủ tục khai nhận thừa kế.

Theo đó, các con của ông A có quyền yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông để lại trong khối tài sản chung của ông A và bà B nhưng phải trong thời hiệu yêu cầu chia thừa kế theo quy định của pháp luật dân sự. Điều 645 - BLDS quy định thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia thừa kế là 10 năm, hết thời hạn đó mà không có yêu cầu chia thừa kế thì người thừa kế cũng mất quyền yêu cầu. Ông A chết từ năm 1998 đến nay thời hiệu yêu cầu tòa giải quyết chia thừa kế không còn, do đó các con của ông A không còn quyền yêu cầu chia thừa kế đối với tài sản của ông A để lại.

Các con của bà B cũng không còn quyền yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng mà bà B đã ký tại công chứng và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã sang tên cho anh vì tài sản này đã được chuyển nhượng và đăng ký quyền sử dụng từ năm 2007, nên thời hạn để yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng (2 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân bị xâm phạm-ngày các con của ông A bà B chứng kiến giao nhận tiền chuyển nhượng nhà đất) và thời hạn khiếu nại để hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (90 ngày-kể từ ngày anh đăng ký sang tên QSDĐ) cũng không còn.

No Response to "Có quyền khởi kiện yêu cầu chia thừa kế không?"

Leave A Reply