Friday, 1 April 2011

Hợp đồng cho ở nhờ nhà ở

Posted on 03:08 by nxt


Thứ năm, 03/06/2010, 13:38 GMT+7
Hỏi: Tôi có một người bạn, tôi muốn cho họ ở nhờ trong nhà với điều kiện là khi nào tôi cần thì phải trả nhà lại cho tôi, tôi sẽ báo trước.
Nhưng để tránh chuyện phiền phức sau này, tôi định làm hợp đồng cho thuê nhà trong 3 năm và ra công chứng đầy đủ. Như vậy có được không?

(Nguyễn Thị Hạnh, Bình Thạnh, TP.HCM)

- Trả lời:

Theo Điều 119, 120 Luật Nhà ở quy định: Việc cho mượn, cho ở nhờ nhà ở thuộc sở hữu chung phải được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các chủ sở hữu nhà ở đó, trừ trường hợp cho mượn, cho ở nhờ phần nhà ở thuộc sở hữu riêng. Bên cho mượn nhà ở có quyền đòi lại nhà ở theo quy định của Bộ luật Dân sự. Các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung có thể thoả thuận cử người đại diện ký hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở và có quyền chấm dứt hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở khi thời hạn cho mượn, cho ở nhờ đã hết.


Điều 129 Bộ luật Dân sự quy định: Khi các bên xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch khác thì giao dịch giả tạo vô hiệu, còn giao dịch bị che giấu vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp giao dịch đó cũng vô hiệu theo quy định của Bộ luật này. Trong trường hợp xác lập giao dịch giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba thì giao dịch đó vô hiệu.

Như vậy chủ nhà có quyền ký HĐ cho ở nhờ nhà ở và được thỏa thuận với bên ở nhờ về việc chấm dứt HĐ. Nếu thực tế là cho ở nhờ thì hai bên có thể làm HĐ cho ở nhờ và đi công chứng mà không cần phải lách luật bằng hình thức cho thuê nhà ở.

No Response to "Hợp đồng cho ở nhờ nhà ở"

Leave A Reply