Friday, 1 April 2011

Khiếu nại việc bồi thường đất

Posted on 03:02 by nxt


Thứ năm, 15/07/2010, 08:20 GMT+7
Hỏi: Gia đình tôi có một mảnh đất để nuôi cá và trồng trọt. Cuối tháng 9-2009, UBND thị xã đã ra quyết định thu hồi đất đó để làm công viên.

Do nhận thấy việc áp giá bồi thường không đúng quy định nên chúng tôi đã khiếu nại và được UBND thị xã ra quyết định mới tăng thêm tiền bồi thường.

Lần này, cho rằng thị xã lại nhầm lẫn (vì giá mới đưa ra cũng thấp) nên chúng tôi đã khiếu nại lên UBND tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Chúng tôi phải làm sao?

Nguyễn Nhựt Dưỡng
(60/5 KP3, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang)

- Trả lời:

Theo Điều 63 Nghị định 84 ngày 25-5-2007 của Chính phủ, trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày chủ tịch UBND cấp huyện có quyết định hành chính trong quản lý đất đai (trong đó có quyết định bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư) mà người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không đồng ý với quyết định đó thì có quyền nộp đơn khiếu nại đến UBND cấp huyện.

Sau đó, trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết của chủ tịch UBND cấp huyện mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết đó thì có quyền khởi kiện ra TAND hoặc khiếu nại đến UBND cấp tỉnh.

Cụ thể, theo Điều 43 Luật Khiếu nại, tố cáo, thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày (hoặc không quá 60 ngày đối với vụ việc phức tạp) kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Riêng ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai là 60 ngày hoặc 70 ngày đối với vụ việc phức tạp.

Nếu đã khiếu nại đúng theo quy định trên, ông có thể yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh giải quyết vụ việc trong hạn định.

No Response to "Khiếu nại việc bồi thường đất"

Leave A Reply