Friday, 1 April 2011

Kiện đòi chia tài sản chung

Posted on 03:05 by nxt


Thứ sáu, 25/06/2010, 09:15 GMT+7
Hỏi: Tôi và anh H có góp tiền để mua một ngôi nhà 4 tầng. Ngôi nhà đã đứng tên tôi và anh H. Nhưng hiện nay chúng tôi đang có tranh chấp về việc chia ngôi nhà này mà không hòa giải được.

Tôi có nộp đơn kiện đòi chia tài sản chung. Khi nhận đơn, cán bộ tòa cho biết hồ sơ của tôi đã đúng yêu cầu và tôi đã đóng án phí.

Nhưng sau đó thẩm phán lại thông báo trả lại đơn kiện của tôi với lý do không đủ điều kiện khởi kiện và thời hạn nộp chứng cứ đã hết mà không nộp chứng cứ. Nếu không đồng ý việc trả đơn này, tôi phải khiếu nại đến đâu?

Phan Văn Tri (14 ấp Mỹ Phú, Tân Hội, Vĩnh Long)

- Trả lời:

Theo Điều 170 Bộ luật Tố tụng dân sự thì trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo do tòa án trả lại, người khởi kiện có quyền khiếu nại với chánh án tòa án đã trả lại đơn khởi kiện.

Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện, chánh án tòa án phải ra một trong các quyết định sau đây: a) Giữ nguyên việc trả lại đơn khởi kiện; b) Nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo để tiến hành việc thụ lý vụ án.

No Response to "Kiện đòi chia tài sản chung"

Leave A Reply